HELSENORGE

Rusmedisin LAR

Legemiddelassistert rehabilitering er eit behandlingstilbod innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling til personar som er avhengige av heroin eller andre opioid (morfinliknande stoff).
I behandlinga nyttar ein legemiddel som inneheld metadon eller buprenorfin, eller både buprenorfin og nalokson (t.d. Suboxone). Bruk av desse legemidla gjer at pasientane ikkje lenger har behov for heroin. Det gjer rehabilitering og behandling av andre lidingar hos pasienten mogleg.

Alkoholproblemerhttps://helse-bergen.no/behandlinger/alkoholproblemerAlkoholproblemerA
Dagbehandling rushttps://helse-bergen.no/behandlinger/dagbehandling-rusDagbehandling rusD
Døgnbehandling av rusmiddelproblemerhttps://helse-bergen.no/behandlinger/dognbehandling-av-rusmiddelproblemerDøgnbehandling av rusmiddelproblemerD
Illegale rusmidlerhttps://helse-bergen.no/behandlinger/illegale-rusmidlerIllegale rusmidlerI
Legemiddelassistert rehabilitering LARhttps://helse-bergen.no/behandlinger/legemiddelassistert-rehabilitering-larLegemiddelassistert rehabilitering LARL
Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)https://helse-bergen.no/behandlinger/samtidige-alvorlige-rusmiddelproblemer-og-psykiske-lidelser-ropSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)S
Spillavhengighethttps://helse-bergen.no/behandlinger/spillavhengighetSpillavhengighetS
Vanedannende legemidlerhttps://helse-bergen.no/behandlinger/vanedannende-legemidlerVanedannende legemidlerV
Videokonsultasjon med behandlar via join.nhn.nohttps://helse-bergen.no/behandlinger/videokonsultasjon-via-helsenorgenoVideokonsultasjon med behandlar via join.nhn.noV

Fann du det du leita etter?