HELSENORGE

Rusmedisin Poliklinikk M31 og LAR Årstad

M31 er eit tilbod til personar som bruker heroin og/eller andre opioid og som ønskjer vurdering for legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Pasientar kan ta kontakt for avtale, utan tilvising.

Fann du det du leita etter?