Poliklinikk M31

M31 er ein lågterskel poliklinikk for vurdering av behandlingsbehov, med særleg vekt på vurdering av opioidavhengige for rask oppstart i LAR. Rusmiddelavhengige kan møte opp utan tilvising og vil få tilbod om vurderingssamtale same dag.

Les meir om Poliklinikk M31

Poliklinikk M31

3. november 2015 opna Avdeling for rusmedisin eit nytt behandlingstilbod til rusmiddelavhengige i Møllendalsveien 31. M31 er ein lågterskel poliklinikk for vurdering av behandlingsbehov, med særleg vekt på vurdering av opioidavhengige for rask oppstart i LAR. Rusmiddelavhengige kan møte opp utan tilvising og vil få tilbod om vurderingssamtale same dag. Poliklinikken vil vere bemanna av sosialfagleg personell, sjukepleiarar, psykolog og lege. 

Målgruppa er rusmiddelavhengige som ønsker og har behov for behandling, men som ikkje er blitt tilviste gjennom det ordinære behandlingsapparatet. M31 er derfor eit supplement til - og skal ikkje erstatte - tilvisingar frå fastlege og sosialteneste. 

Ein treng ikkje bestille time for å møte i M31. 

Kontaktinformasjon

Telefon
55 97 07 00
måndag - fredag 08.30 - 13.30
Møllendalsveien 31
Besøksadresse
(Kart)
LAR M31 og Årstad, Møllendalsveien 31, 5009 Bergen
Telefon
LAR M31: Telefon: 55 97 07 00
Fann du det du leita etter?