Rusmedisin Poliklinikk M31 og LAR Årstad

M31 er eit tilbod til personar som bruker heroin og/eller andre opioid og som ønskjer vurdering for legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Pasientar kan ta kontakt for avtale, utan tilvising.

Les meir om Rusmedisin Poliklinikk M31 og LAR Årstad

Rusmedisin Poliklinikk M31 og LAR Årstad


M31

M31


M31 er eit supplement til det ordinære systemet med tilvising, og er etablert for å nå fleire i målgruppa med tilbod om behandling. Pasientar som blir tilbydd LAR kan starte poliklinisk utan krav om rusfridom.

Under pandemien med Korona er vurdering og inntak i LAR høgt prioritert og eit tilbod som vil bli oppretthalde. Samarbeidspartnarar blir bedne om aktivt å informere personar i målgruppa om tilbodet, og at ein tar kontakt på telefon i forkant av oppmøte. Dette av smittevernomsyn.
Behandlingseininga er også ein LAR-poliklinikk for pasientar som bur i Årstad bydel. Den er tverrfagleg bemanna med sjukepleiarar, vernepleiarar, sosionomar, erfaringskonsulent, overlege, LIS-lege og psykolog.

Poliklinikken er open 6 dagar i veka i tidsrommet 08.30.-12.00 for pasientsamtalar og utdeling av LAR-legemiddel. Oppfølging av pasientar og samarbeid med kommunale tenester og andre finner stad også etter den ordinære opningstida. Pasientar som får sitt LAR-legemiddel utlevert på apotek blir også følgt opp av behandlarar ved poliklinikken. Kvar pasient har eigen behandlar i det tverrfaglege teamet.

Telefon: 555 970700.


 

Kontaktinformasjon

Telefon
55 97 07 00
måndag - fredag 08.30 - 13.30
Møllendalsveien 31
Besøksadresse
(Kart)
LAR M31 og Årstad, Møllendalsveien 31, 5009 Bergen
Telefon
LAR M31: Telefon: 55 97 07 00
Fann du det du leita etter?