HELSENORGE

Rusmedisin Ambulant seksjon

Ambulant seksjon i Avdeling for rusmedisin tilbyr rusbehandling på andre arenaer enn i sjukehusets lokale. Ambulerande behandling og -utgreiing kan foregå i pasientens heim, på skulen, ute på tur eller på andre arenaer som pasienten og medarbeidar er komfortable med.

Fann du det du leita etter?