HELSENORGE

Radiologisk avdeling, MR-seksjonen

I motsetnad til CT og røntgen brukast ikkje ioniserande stråling på MR. Det er ikkje påvist skadelege effektar på menneske av magnetfeltet og radiobølgjene vi bruker ved MR. MR står for Magnetisk Resonans.

Fann du det du leita etter?