Ny radiologiløsning i Helse Bergen

For deg som pasient betyr det at du i større grad kan undersøkes der du bor og må gjennomgå færre undersøkelser. Den nye løsningen vil føre til mer samhandling på tvers av sykehusene, som igjen gir økt kvalitet på pasientbehandlingen.

MR Scan

11. november 2019 innfører hele Helse Bergen (inkl. Voss sjukehus, Kysthospitalet i Hagevik, Skadepoliklinikken v/Bergen helsehus) en ny radiologiløsning. Systemet innføres samtidig på Hospitalet Betanien og Haraldsplass diakonale sykehus. Innføringen er en del av det regionale prosjektet felles radiologiløsning (FERD) i Helse Vest. Helse Bergen er sist ut av de de fire helseforetakene i vest. Helse Førde, Helse Fonna og Stavanger universitetssjukehus har tatt i bruk løsningen på ulike tidspunkt i løpet av det siste året.

Det nye systemet inneholder alle pasientens foto, videoer og radiologiske undersøkelser. Det betyr at alle foretakene i Helse Vest jobber i samme database, bruker de samme arbeidsprosessene og har like rutiner. Alle som skal ha tilgang til pasientinformasjon i DIPS vil derfor ha tilgang til alle radiologiske undersøkelser - uavhengig av hvilket foretak som har utført undersøkelsen. Når løsningen er på plass i Helse Bergen i november, har Helse Vest én felles løsning for radiologi.

I ukene rundt innføringshelgen (8-11. november), vil det være noe redusert kapasitet ved Radiologisk avdeling. Vi beklager ventetiden som kan oppstå og takker på forhånd for tålmodigheten.