HELSENORGE

Radiologisk avdeling, Generell røntgen

Radiologisk avdeling sine røntgenlaboratorium held til i 1. etasje i Sentralblokka. Undersøkelsesromma er på ulike måtar skreddarsydd dei mange typane undersøkingar vi utfører. Vi har også eit røntgenlaboratorie i Mottaksklinikken som nyttast til rask diagnostikk av pasientane som vert innlagt via Mottaksklinikken (tidlegare Akuttmottak).
Fann du det du leita etter?