Ungdomspost

Ungdomspost er ein observasjons- og utgreiingspost for ungdommar mellom 13 og 18 år med psykiske vanskar. Behandling hos oss er frivillig.

Les meir om Ungdomspost

Ungdomspost

Pasientar må vere motiverte for innlegging. Lengden på eit opphald er gjennomsnittlig fire veker. Alle får tilbod om omvising på posten ei til to veker før innlegging.

Praktisk informasjon

Miljøpersonalet er tilgjengeleg for deg heile døgnet. Alle som er innlagt går på skulen, som er tilknytta posten. Dette er ein liten skule, der undervisninga er individuelt tilpassa. 

Ungdomspost har fire døgnplassar. Ungdommane får eige rom (dusj og toalett i fellesgang). Det er fellesstove med fjernsyn og DVD. Vi har også ulike hobbyaktivitetar å tilby.

Telefon / PC

Ungdommane har anledning til å ringe frå avdelinga sin telefon eller frå eigen mobil. Bruk av pc etter nærmare avtale.

Besøksdagar og helgeperm

Ungdommane har permisjon kvar onsdag frå kl. 17.00 til kl 20.00, og i helgar.

Kontakt

Oppmøtestad
Ungdomspost held til i Barne- og ungdomssjukehuset, Blokk 2, 2. etasje i Haukelandsbakken 15.
Telefon
55975759
Pårørande kan ta kontakt heile døgnet.
Barne- og ungdomssjukehuset
Besøksadresse
Haukelandsbakken 15(Google maps)
5021 Bergen
Telefon
55975000

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Barne- og ungdomssjukehuset

​Det er innkøyring til Barne- og ungdomssjukehuset frå Haukelandsbakken, nord for Sentralblokka. Det er tre handikap-parkeringsplassar ved Barne- og ungdomssjukehuset.

Andre besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire handikap-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Barne- og ungdomssjukehuset innandørs via tunnelsystemet.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.