Informasjon om psykiske vanskar

Det er viktig for oss at alle skal kunne lese om psykiske vanskar på eit språk som er forståeleg. På denne sida har vi samla ein del lenker til informasjon om psykiske vanskar frå ulike kjelder. Her får du god og oppdatert informasjon om sjukdom og diagnosar.

​Alfred & Skyggen: En liten film om følelser

Kva er psykose?

Sjå video - Psykolog og forskar Aina Holmen forklarer kva psykose er:

 

​Kva er angst?

Sosial angst og spesifikke fobiar er dei vanlegaste formane for angst. Dei fleste som har angst har ei blanding av ulike angsttypar. Felles for dei ulike angstlidingane er ei kjensle av frykt eller sterkt ubehag. Ein som opplev angst vil prøve å unngå det som utløyser ubehag.

I denne brosjyra om angst (pdf) laga av Rådet for psykisk helse, kan du lese meir om angst; kor vanleg det er, kva som er årsaka og gode råd om kva du kan gjere sjølv og kor du kan søkje hjelp.

​Kva er depresjon?

Depresjon er ein av dei vanlegaste psykiske lidingane. Minst ein av seks personar i Noreg får ein depresjon i løpet av livet.

Ein depresjon er ein psykisk sjukdom som påverkar tankane, kjenslene og kroppen. Mange har det tungt og opplev at «det er for mye». Nokre kjenner seg ofte nedtrykte, mens andre kan reagere med å bli irritable.

I denne brosjyra om depresjon (pdf) laga av Rådet for psykisk helse, kan du lese meir om depresjon; kor vanleg det er, kva som er årsaka og gode råd om kva du kan gjere sjølv og kor du kan søkje hjelp.

​Kva er bipolare lidingar?

Bipolar liding betyr at ein opplev både periodar med depresjonar og periodar med maniar, det vil seie at der ein har mykje energi og føler seg oppstemt. I dei mest alvorlege tilfella mistar ein grepet på røynda.

I denne brosjyra om bipolare lidingar (pdf) laga av Rådet for psykisk helse, kan du lese meir om bipolar liding; kor vanleg det er, kva som er årsaka og gode råd om kva du kan gjere sjølv og kor du kan søkje hjelp.


Les meir om sjukdom, diagnose og behandling på helsenorge.no


 

Relevante lenker

Mental helse ungdom Folkehelseinstituttet PsykOpp Helsedirektoratet Rådet for psykisk helse
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.