Informasjon om psykiske vanskar

På denne sida har vi samla ein del lenker til informasjon om psykiske vanskar frå ulike kjelder. Her får du god og oppdatert informasjon om sjukdom og diagnosar.

​En liten film om følelser - Alfred og skyggen

 

En liten film om å være redd - Alfred og skyggen

 

​Kva er ADHD?

Sjå video - psykologspesialist og forskar Merete Glenne Øie om ADHD:

  


Kva er angst?

Forside Fakta om angst-brosjyre. Skjermdump
Sosial angst og spesifikke fobiar er dei vanlegaste formane for angst. Dei fleste som har angst har ei blanding av ulike angsttypar. Felles for dei ulike angstlidingane er ei kjensle av frykt eller sterkt ubehag. Ein som opplev angst vil prøve å unngå det som utløyser ubehag.

I denne brosjyren om angst (pdf) laga av Rådet for psykisk helse, kan du lese meir om angst; kor vanleg det er, kva som er årsaka og gode råd om kva du kan gjere sjølv og kor du kan søkje hjelp.

Sjå video - psykologspesialist Torkil Berge om sosial angst:

 


Kva er bipolar liding?

Forside Fakta om bipolar lidelse-brosjyre. Skjermdump
Bipolar liding betyr at ein opplev både periodar med depresjonar og periodar med maniar, det vil seie at der ein har mykje energi og føler seg oppstemt. I dei mest alvorlege tilfella mistar ein grepet på røynda.

I denne brosjyren om bipolare lidingar (pdf) laga av Rådet for psykisk helse, kan du lese meir om bipolar liding; kor vanleg det er, kva som er årsaka og gode råd om kva du kan gjere sjølv og kor du kan søkje hjelp.

Kva er depresjon?

Forside Fakta om depresjon-brosjyre. Skjermdump

Depresjon er ein av dei vanlegaste psykiske lidingane. Minst ein av seks personar i Noreg får ein depresjon i løpet av livet.

Ein depresjon er ein psykisk sjukdom som påverkar tankane, kjenslene og kroppen. Mange har det tungt og opplev at «det er for mye». Nokre kjenner seg ofte nedtrykte, mens andre kan reagere med å bli irritable.

I denne brosjyren om depresjon (pdf) laga av Rådet for psykisk helse, kan du lese meir om depresjon; kor vanleg det er, kva som er årsaka og gode råd om kva du kan gjere sjølv og kor du kan søkje hjelp.

Sjå video - psykologspesialist Torkil Berge om depresjon

 


Kva er psykose?

Sjå video - psykolog og forskar Aina Holmen om psykose:

 


Kva er sjølvskading?

Sjå video - psykologspesialist Erlend Mork om sjølvskading:

 


Kva er spiseforstyrringar?

Sjå video - Kari Graver, psykolog, spesialist i voksenpsykologi:

 

Sjølvmordstankar og sjølvmord

Sjå video - Gudrun Dieserud psykolog, spesialist i klinisk psykologi, PhD/forsker:

 

Barn og traumer:
Sjå video av spesialist i barne- og ungdomspsykologi, Tine Jensen

 


Les meir om sjukdom, diagnose og behandling på helsenorge.no

Finn di behandling i behandlingsoversikta

Relevante lenker

Mental helse ungdom Folkehelseinstituttet PsykOpp Helsedirektoratet Rådet for psykisk helse Bare du... - Hjelp til å endre helsevaner og livsstil

Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge (NKPS)


Fann du det du leita etter?