HELSENORGE

Informasjon om psykiske vanskar

På denne sida har vi samla informasjon om psykiske vanskar frå ulike kjelder. Her får du god og oppdatert informasjon om sjukdom og diagnosar.

​​​Kva er ADHD?

 


 


Les meir om ADHD på helsenorge.no​​

E-læringskurs til foresatte til barn og ungdom med ADHD (adhdnorge.no)

ADHD hos barn - Helse Bergen (helse-bergen.no)

​​Psykiske lidelser – barn og unge - Helsedirektoratet

Kva er angst?

Forside angstbrosjyre, tekst Fakta om angst.

​Sosial angst og spesifikke fobiar er dei vanlegaste formane for angst. Dei fleste som har angst har ei blanding av ulike angsttypar. Felles for dei ulike angstlidingane er ei kjensle av frykt eller sterkt ubehag. Ein som opplev angst vil prøve å unngå det som utløyser ubehag.

I denne brosjyren om angst (pdf) laga av Rådet for psykisk helse, kan du lese meir om angst; kor vanleg det er, kva som er årsaka og gode råd om kva du kan gjere sjølv og kor du kan søkje hjelp.

 

Kva er bipolar liding?

Forside bipolarbrosjyre, tekst Fakta om bipolar lidelse.

Bipolar liding betyr at ein opplev både periodar med depresjonar og periodar med maniar, det vil seie at der ein har mykje energi og føler seg oppstemt. I dei mest alvorlege tilfella mistar ein grepet på røynda.

I denne brosjyren om bipolare lidingar (pdf) laga av Rådet for psykisk helse, kan du lese meir om bipolar liding; kor vanleg det er, kva som er årsaka og gode råd om kva du kan gjere sjølv og kor du kan søkje hjelp.

Les meir om bipolar liding (manisk depressiv)på helsenorge.no​​

Kva er depresjon?

Forside depresjonbrosjyre, tekst Fakta om depresjon.

​Depresjon er ein av dei vanlegaste psykiske lidingane. Minst ein av seks personar i Noreg får ein depresjon i løpet av livet.

Ein depresjon er ein psykisk sjukdom som påverkar tankane, kjenslene og kroppen. Mange har det tungt og opplev at «det er for mye». Nokre kjenner seg ofte nedtrykte, mens andre kan reagere med å bli irritable.

I denne brosjyren om depresjon (pdf) laga av Rådet for psykisk helse, kan du lese meir om depresjon; kor vanleg det er, kva som er årsaka og gode råd om kva du kan gjere sjølv og kor du kan søkje hjelp.

Les meir om depresjon på helsenorge.no​​

En liten film om selvkritikk - Alfred & Skyggen 

 


En liten film om følelser - Alfred & Skyggen

 


En liten film om å være redd - Alfred & Skyggen

 

En liten film om ensomhet - Alfred & Skyggen

 

 

Kva er psykose?

 


Les meir om psykose på helsenorge.no​​

Psykoselidelser, inkludert mistanke om psykoseutvikling – barn, unge og voksne - Helsedirektoratet

Kva er sjølvskading?

 

Kva er spiseforstyrringar?

 


Les meir om spiseforstyrringar på helsenorge.no​

Spiseforstyrrelser hos barn og unge under 23 år - Helsedirektoratet

Sjølvmordstankar og sjølvmord

 


Les meir om sjølvmordstankar på helsenorge.no

Barn og traumer

 

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT)

​Denne filmen fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) med forskingsleiar Karina Egeland forklarer behandlingsmetoden TF-CBT på ein enkel måte, kva det vil seie å delta i behandlinga og kven den er for. Klikk på bildet for å sjå filmen​:

Skjermbilde fra video. Karina Egeland sittende i stol foran grønn vegg og ved lite bord med kaffekopp. Tekstplakat TF-CBT, Traumefokusert kognitiv atferdsterapi.

​​Les meir om posttraumatisk stressliding på helsenorge.no

 

​​Andre relevante lenker​

Mental helse ungdom Folkehelseinstituttet PsykOpp Helsedirektoratet Rådet for psykisk helse Bare du... - Hjelp til å endre helsevaner og livsstil

Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge (NKPS)

​​​​​​

Fann du det du leita etter?