(Våg og Vinn)

VoV

VoV er eit utgreiingsprogram for å hjelpe barnet/ungdommen til å finne meistring gjennom rett type aktivitet, for deretter å vidareføre ein eller fleire aktivitetar i dagleglivet. barn i basseng
Nokre barn og unge har behov for ulike former for tilrettelegging når dei skal vere fysisk aktive. Dette er noko av det Energiteamet PBU ønsker å kartlegge i VoV.

I VoV er det 2 dager med aktivitet hvor me ser hovudsakleg etter:

           Interesser
           Meistring
           Utfordringar
           Behov for tilrettelegging

Kvar trening har eit nytt tema, og pasientane får moglegheit til å prøve ulike måter å drive fysisk aktivitet på.


 

Etter utgreiinga

Saman med pasienten og familien vil Energiteamet PBU jobbe for å finne
aktivitetar og eventuelt idrettslag som kan vere aktuell for den enkelte pasient.
Målet er at pasienten skal fortsette med regelmessig fysisk aktivitet etter VoV programmet​

 Aktuelle spørreskjema

Spørreskjema motivasjon
Spørreskjema Kartlegging av interesser
Spørreskjema Kartlegging av tilretteleggingsbehov


Fann du det du leita etter?