HELSENORGE
(Våg og Vinn)

VoV

VoV er eit utgreiingsprogram for å hjelpe deg som deltakar til å finne meistring gjennom rett type aktivitet, for deretter å vidareføre ein eller fleire aktivitetar i dagleglivet. 

Barn i basseng med svømmebrett. Foto

Nokre barn og unge har behov for ulike former for tilrettelegging når dei skal vere fysisk aktive. Dette er noko av det Energiteamet PBU ønsker å kartlegge i VoV. 

I VoV er det 2 dager med aktivitet hvor me ser hovudsakleg etter:

  • Interesser 
  • Meistring
  • Utfordringar
  • Behov for tilrettelegging  
Kvar trening har eit nytt tema, og pasientane får moglegheit til å prøve ulike måter å bedrive fysisk aktivitet på.

 ​

​Forløp 1 - våren 2023

Trening tirsdag 10/1 
Oppmøte kl 08:45 
Ferdig ca kl 13:30

Husk å ta med treningstøy, matpakke og badetøy.

Trening torsdag 12/1
Oppmøte kl 08:45
Ferdig ca kl 13:30

Husk å ta med treningstøy og matpakke. 

Avslutningssamtale avtales individuelt med hver deltaker

Oversikt treningsdagene

VoV programmet høsten 2021           

​​​Etter utgreiinga

Saman med deg og føresette vil Energiteamet PBU jobbe for å finne
aktivitetar og eventuelt idrettslag som kan vere aktuell, med utgangspunkt i dine interesser og eventuelle behov for tilrettelegging.
Målet er at du skal fortsetja med regelmessig fysisk aktivitet etter VoV.

 Aktuelle spørreskjema

Spørreskjema motivasjon (PDF)
Spørreskjema Kartlegging av interesser (PDF)
Spørreskjema Kartlegging av tilretteleggingsbehov (PDF)  ​

Fann du det du leita etter?