(Våg og Vinn)

VoV

VoV er eit utgreiingsprogram for å hjelpe barnet/ungdommen til å finne meistring gjennom rett type aktivitet, for deretter å vidareføre ein eller fleire aktivitetar i dagleglivet. barn i basseng
Nokre barn og unge har behov for ulike former for tilrettelegging når dei skal vere fysisk aktive. Dette er noko av det Energiteamet PBU ønsker å kartlegge i VoV.

I VoV er det 2 dager med aktivitet hvor me ser hovudsakleg etter:

           Interesser
           Meistring
           Utfordringar
           Behov for tilrettelegging

Kvar trening har eit nytt tema, og pasientane får moglegheit til å prøve ulike måter å drive fysisk aktivitet på.


 

Etter utgreiinga

Saman med pasienten og familien vil Energiteamet PBU jobbe for å finne
aktivitetar og eventuelt idrettslag som kan vere aktuell for den enkelte pasient.
Målet er at pasienten skal fortsette med regelmessig fysisk aktivitet etter VoV programmet

Oversikt treninger våren 2021

Onsdag 28 april
Oppmøte kl 0845 utenfor gymsalen i Glasblokkene. Ferdig kl 1330.

Onsdag 5 mai
Oppmøte kl 0845 utenfor gymsalen i Glasblokkene. Ferdig kl 1330.

Alle som kommer til sykehuset må være symptomfri, og alle må besvare noen spørsmål ved oppmøte. I treningene legger vi opp til at det skal holdes 1 meters avstand, og alle må sprite hender før og etter trening. Dersom dere har vært i områder med mutert coronavirus smitte kan dere ikke komme til sykehuset. Dersom dere får luftveissymptomer ber vi dere om å være hjemme. Send da en SMS til 48019012, og opplys om hvorfor dere ikke kan komme. Minner om at den som eventuelt skal følge dere inn i sykehuset også må være symptomfri. 

 Aktuelle spørreskjema

Spørreskjema motivasjon
Spørreskjema Kartlegging av interesser
Spørreskjema Kartlegging av tilretteleggingsbehov


Fann du det du leita etter?