(Våg og Vinn)

VoV

VoV er eit utgreiingsprogram for å hjelpe barnet/ungdommen til å finne meistring gjennom rett type aktivitet, for deretter å vidareføre ein eller fleire aktivitetar i dagleglivet. 

Barn i basseng med svømmebrett. Foto

Nokre barn og unge har behov for ulike former for tilrettelegging når dei skal vere fysisk aktive. Dette er noko av det Energiteamet PBU ønsker å kartlegge i VoV. 

I VoV er det 2 dager med aktivitet hvor me ser hovudsakleg etter:

  • Interesser 
  • Meistring
  • Utfordringar
  • Behov for tilrettelegging  
Kvar trening har eit nytt tema, og pasientane får moglegheit til å prøve ulike måter å drive fysisk aktivitet på.

 

​Forløp 2:Trening tirsdag 05/10 
Oppmøte kl 09:00 
Ferdig ca kl 13:30

Husk å ta med treningstøy, matpakke og badetøy.

Trening torsdag 07/10
Oppmøte kl 09:15
Ferdig ca kl 13:30

Husk å ta med treningstøy og matpakke. 

Avslutningssamtale Fredag 08/10 og etter høstferien

Oversikt treningsdagene

VoV programmet høsten 2021
     
 

​​​​Etter utgreiinga

Saman med pasienten og familien vil Energiteamet PBU jobbe for å finne
aktivitetar og eventuelt idrettslag som kan vere aktuell for den enkelte pasient.
Målet er at pasienten skal fortsette med regelmessig fysisk aktivitet etter VoV programmet​.

 Aktuelle spørreskjema

Spørreskjema motivasjon
Spørreskjema Kartlegging av interesser
Spørreskjema Kartlegging av tilretteleggingsbehov  

Fann du det du leita etter?