HELSENORGE
Trygg, Aktiv og Glad

TAG

TAG er eit behandlingsprogram som tek sikte på å gjera deg som deltakar meir trygg, aktiv og glad gjennom variert fysisk aktivitet. Tilbodet er organisert med 2 treningar per veke i 7 veker. 

Ung gutt med gul tskjorte og caps med basketball i gymsal. Foto

I TAG tilbyr vi mellom anna aktivitetar med ball, klatring, bassengaktivitet og andre gymsalaktivitetar. Det er to instruktørar frå Energiteamet PBU til stades på kvar trening.

 

​​​

Oversikt treni​​ngar våren 2023​

Trenings-oversikt visuell V23-2.jpg
Trinn 1 - Tryggheit, Relasjon og bevegelsesglede
Samtale
Måndag 17.04: Bevegelsesglede
Onsdag 19.04: Bevegelsesglede

Trinn 2 - Treningseffekt og bevisstgjering

Måndag 24.04: Kondis
Onsdag 26.04: Styrke
Tirsdag 02.05: Ballaktivitet
Onsdag 03.05: Bassengaktivitet
Måndag 08.05: Klatring
Onsdag 10.05: Kondis
Måndag 15.05: Bassengaktivitet
Onsdag 17.05: Nasjonaldag - ingen trening
Måndag 22.05: Ballaktivitet
Onsdag 24.05: Styrke

Trinn 3 - Sjølvstende og vegen vidare

Tysdag 30.05: Sjølvstendig val
Onsdag 31.05: Friluftsaktivitet (merk endra tidspunkt for aktivitet)
Samtale og ut til eit aktivt liv

Måndag 

Mål​

Plan for økta

Anna

Onsd​​​ag 

Mål


Plan for økta


Anna​​


Etter beh​​​​andlinga

Målet er at du som deltakar skal forsetja med regelmessig fysisk aktivitet etter TAG. I avslutningsamtalen vil Energiteamet PBU drøfte aktuelle fritidsaktivitetar med deg, med utgangspunkt din erfaring, motivasjon og interesse.  
Fann du det du leita etter?