Trygg, Aktiv og Glad

TAG

TAG er eit behandlingsprogram som tar sikte på å redusere symptom på angst og depresjon gjennom variert fysisk aktivitet. Tilbodet blir organisert med 2 treningar per veke i 7 veker. 

Ungdom kastar ein basketball.

I TAG tilbyr vi aktivitetar som ballspel, klatring, bassengaktivitet og andre gymsalaktivitetar. Det er to instruktørar frå Energiteamet PBU til stades på kvar trening.


Oversikt treningar høsten 2021Alle som kjem til sjukehuset må vere symptomfri, og alle må besvare nokre spørsmål ved oppmøte. I treningane legg vi opp til at det skal haldast 1 meter avstand, og alle må sprite hender før og etter trening. Ta kontakt med oss dersom de har spørsmål. Dersom de får luftvegssymptom ber vi om at de blir heime. Send då ein SMS til 48019012, og opplys om kvifor de ikkje kan kome. Minner om at den som eventuelt skal følgje dykk inn i sjukehuset også må vere symptomfri. Etter behandlinga

Målet er at pasienten skal fortsette med regelmessig fysisk aktivitet etter
behandlingsperioden. I avslutningsamtalen vil Energiteamet PBU drøfte aktuelle fritidsaktiviteter med pasienten, med utgongspunkt i pasienten sin erfaring, motivasjon og interesse.  

Fann du det du leita etter?