(Trygg, Aktiv og Glad)

TAG

TAG er eit behandlingsprogram som tar sikte på å redusere symptom på angst og depresjon gjennom variert fysisk aktivitet. Tilbodet blir organisert med 2 treningar per veke i 10 veker. 

I TAG tilbyr vi aktivitetar som ballspel, klatring, bassengaktivitet og andre gymsalaktivitetar. Det er to instruktørar frå Energiteamet PBU til stades på kvar trening.


Oversikt treninger høsten 2020

Oversikt over treninger med Energiteamet PBU TAG H20.pdf


Fann du det du leita etter?