TAG

(Trygg, Aktiv og Glad)

TAG er eit behandlingsprogram som tar sikte på å redusere symptom på angst og depresjon gjennom variert fysisk aktivitet. Tilbodet blir organisert med 2 treningar per veke i 10 veker. 

 

I TAG tilbyr vi aktivitetar som ballspel, klatring, bassengaktivitet og andre gymsalaktivitetar. Det er to instruktørar frå Energiteamet PBU til stades på kvar trening.


Fann du det du leita etter?