(Trygg, Aktiv og Glad)

TAG

TAG er eit behandlingsprogram som tar sikte på å redusere symptom på angst og depresjon gjennom variert fysisk aktivitet. Tilbodet blir organisert med 2 treningar per veke i 7 veker. 

Ungdom kaster en basketball.

I TAG tilbyr vi aktivitetar som ballspel, klatring, bassengaktivitet og andre gymsalaktivitetar. Det er to instruktørar frå Energiteamet PBU til stades på kvar trening.


Oversikt treninger Våren 2021

Treningsoversikt TAG Programmet

Treningsoversikt Våren 2021


Alle som kommer til sykehuset må være symptomfri, og alle må besvare noen spørsmål ved oppmøte. I treningene legger vi opp til at det skal holdes 2 meters avstand, og alle må sprite hender før og etter trening. Dersom dere får luftveissymptomer ber vi dere om å være hjemme. Send da en SMS til 48019012, og opplys om hvorfor dere ikke kan komme. Minner om at den som eventuelt skal følge dere inn i sykehuset også må være symptomfri. 

Etter behandlinga

Målet er at pasienten skal fortsette med regelmessig fysisk aktivitet etter
behandlingsperioden.
I avslutningsamtalen vil Energiteamet PBU drøfte aktuelle fritidsaktiviteter med pasienten, med utgangs punkt i pasienten sin erfaring, motivasjon og interesse.  


Fann du det du leita etter?