Om tilbodet til Energiteamet PBU

Hovudmålet med Energiteamet PBU sitt tilbod er at barn og unge skal ha eit sunnare liv med meir aktivitet i kvardagen. I tillegg til meir tradisjonelle behandlingsformer har vi per i dag god dokumentasjon for at regelmessig fysisk aktivitet er verksamt både som førebyggings- og behandlingsstrategi ved enkelte former for psykiske lidingar. Energiteamet PBU sitt tilbod er hovudsakeleg organisert som gruppetilbod, for øyeblikket har vi ikke kapasitet til å ta imot individuelle timer. Alle forløp startar og avsluttar med ein samtale.

Gruppetilbod

Aktivitetane blir organiserte i grupper med 3-9 barn/ungdommar i kvar gruppe. Gruppene er inndelt i ulike aldersintervall, og pasienten blir plassert i gruppe ut ifrå behov. Dette blir gjort etter vurdering av informasjon frå tilvisinga, samt kva som kjem fram i inntakssamtalen om ønske, mål og behov. Dei ulike gruppene har ulike formål, med fysisk aktivitet som ein felles tråd.

Gruppetilbod

10-13 år​14-18 (23) år​
VoV – Våg og Vinn
(auka meistring og utgreing)

3-6 barn
2 dager med aktivitet
3-6 ungdommar
2 dager med aktivitet
​TAG – Trygg, aktiv & glad
(Angst og depresjon)
​6-9 barn
veker
2 aktivitetar i veka
6-9 ungdommar
7 veker 
2 aktivitetar i veka

Tilvisning

Alle barn og unge som har eit behandlingstilbod i PBU - poliklinisk eller
inneliggande kan tilvisast til Energiteamet PBU. Tilvisinga blir som regel
send av ansvarleg behandlar eller pasientkoordinator. 

Typiske problemstillingar er:
  • Angst og/eller depresjon som symptom (ikkje nødvendig med diagnose)
  • Manglande meistringsoppleving som ein del av kasusformuleringa
  • Oppstart av eller behandling med medisinar som kan gje vektauke
  • Fysisk aktiv mindre enn 30 min x 5 pr. veke
  • Diagnose innan psykose- eller affektive lidingar
  • Iso-KMI over 30

Individuelt tilbod

Alle tilvisingar blir vurderte av teamet. Pasientar som av ulike grunner
ikkje kan delta i gruppe, kan per d.d ikke få et individuelt tilbod. Det er foreløpig ikkje kapasitet til dette. I noen tilfeller kan det vurderes en kartleggingssamtale med foreldre og evt barn hvor formålet er å gi råd og/eller veiledning.  

 

instruktør og deltaker


Fann du det du leita etter?