HELSENORGE

Om tilbodet til Energiteamet

Energiteamet PBU sitt tilbod er hovudsakeleg organisert som gruppetilbod. For øyeblikket har vi ikke kapasitet til å ta imot individuelle timer. Alle forløp startar og avsluttar med ein samtale.

Hovudmålet med Energiteamet PBU sitt tilbod er at barn og unge skal ha eit sunnare liv med meir aktivitet i kvardagen. I tillegg til meir tradisjonelle behandlingsformer har vi per i dag god dokumentasjon for at regelmessig fysisk aktivitet er verksamt både som førebyggings- og behandlingsstrategi ved enkelte former for psykiske lidingar.

​ Gruppetilbod

Aktivitetane blir organiserte i grupper med 3-9 barn/ungdommar i kvar gruppe. Gruppene er inndelt i ulike aldersintervall, og pasienten blir plassert i gruppe ut ifrå behov. Dette blir gjort etter vurdering av informasjon frå tilvisinga, samt kva som kjem fram i inntakssamtalen om ønske, mål og behov. Dei ulike gruppene har ulike formål, med fysisk aktivitet som ein felles tråd.

Gruppetilbod


10-13 år​14-18 (23) år​
VoV – Våg og Vinn
3-6 barn
2 dager med aktivitet

​TAG – Trygg, Aktiv & Glad
​6-9 barn
veker
2 aktivitetar i veka
6-9 ungdommar
7 veker 
2 aktivitetar i veka

Tilvisning

Alle barn og unge som har eit behandlingstilbod i PBU - poliklinisk eller
inneliggande kan tilvisast til Energiteamet PBU. Tilvisinga blir som regel
send av ansvarleg behandlar eller pasientkoordinator. 

Typiske problemstillingar er:
  • Angst og/eller depresjon som symptom (ikkje nødvendig med diagnose)
  • Manglande meistringsoppleving 
  • Oppstart av eller behandling med medisinar som kan gje vektauke
  • Fysisk aktiv mindre enn 30 min x 5 pr. veke
  • Diagnose innan psykose- eller affektive lidingar
  • Iso-KMI over 30

Individuelt tilbod

Pasientar som av ulike grunner ikkje kan delta i gruppe, kan per d.d ikke få et individuelt tilbod. Det er foreløpig ikkje kapasitet til dette.  

 

instruktør og deltaker
Fann du det du leita etter?