HELSENORGE

BUP Ytrebygda

BUP Ytrebygda er ein av sju allmennpoliklinikkar i Helse Bergen, og har opptaksområde Ytrebygda og Bjørnafjorden. BUP Ytrebygda og BUP Fana er samlokalisert og samarbeider om enkelte pasientgrupper og tilbod.

Fann du det du leita etter?