HELSENORGE

BUP Sentrum

BUP Sentrum er ein av sju allmennpoliklinikkar i Helse Bergen, og har opptaksområde Bergenhus og Årstad.

Fann du det du leita etter?