BUP Sentrum

BUP Sentrum er ein av sju allmennpoliklinikkar i Helse Bergen, og har opptaksområde Bergenhus og Årstad.

Les meir om BUP Sentrum

BUP Sentrum

Kva er ein BUP?

Ein BUP er ein poliklinikk, eller enklere sagt ein stad der barn, ungdom og foreldra deira får tilbod om hjelp med psykiske vanskar. På BUP vert ingen lagt inn. Pasientar kjem til samtalar til avtalt tid, og går heim igjen etter samtalen.

Tilvising

Alle tilvisingar til Klinikk psykisk helsevern for barn og unge går til nærmaste poliklinikk, med mindre det går fram av tilvisinga at pasient eller pårørande har nytta seg av rett til fritt sjukehusval.

Pasientar med rett til prioritert helsehjelp får brev om dette, med frist for oppstart. Alle tilvisingar skal vere behandla innan ti verkedagar.

BUP tilbyr evidensbasert behandling så langt det er mogleg. Dette betyr at behandlingsmetodane er basert på forsking.

Utgreiing

  • Generell utgreiing
  • Spesialisert utgreiing (til dømes nevropsykologisk utgreiing)

Behandling

  • Individuell behandling
  • Familiebehandling
  • Gruppebasert behandling
  • Medikamentell behandling

Konsultasjon og rettleiing

BUP er ei spesialisert helseteneste som kan gi råd (konsultasjon) og rettleiing til skuler, helsesøstrer, barnevernstenester, og barnehagar. 

Kontakt

Oppmøtestad

Vi held til i 3. etasje i Østre Murallmenning 7.

 

Telefon
Sentralbord 55970200 | Forløpskoordinator 55970200
måndag - fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge
BUP Sentrum
Postboks 1400
5021 Bergen
Østre Murallmenningen 7
Besøksadresse
Østre Murallmenningen 7(Google maps)
5012 Bergen

Psykiske lidingar hos barn og unge - pakkeforløphttps://helse-bergen.no/behandlinger/psykiske-lidingar-hos-barn-og-unge-pakkeforlopPsykiske lidingar hos barn og unge - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløp[{"Title":"BUP Fana Fusa og Austevoll","TitleExtension":" ved BUP Fana, Fusa og Austevoll","Department":"BUP Fana, Fusa og Austevoll|2232d21c-b8c0-40f4-b335-1af97a666778","Locations":"Østre Nesttunvei 20|b2a90433-2798-4616-a586-d9c00f0fcf4c","LocationQueryString":"?sted=bup-fana-fusa-og-austevoll","FNSPOrganizationNumber":"980841804"},{"Title":"BUP Nordhordland","TitleExtension":" ved BUP Nordhordland","Department":"BUP Nordhordland|5ce7c94e-d8e1-4e7c-8644-76a14fbcf4f3","Locations":"Kvassnesveien 44, Knarvik|989d4c9f-0fad-4db5-86b0-05e725cdb918","LocationQueryString":"?sted=bup-nordhordland","FNSPOrganizationNumber":"980841731"},{"Title":"BUP Sentrum","TitleExtension":" ved BUP Sentrum","Department":"BUP Sentrum|accf8fd7-88b2-43e8-85cb-aed171ad768f","Locations":"Østre Murallmenningen 7|c23f4c34-2032-4345-a65f-e44a0b0da594","LocationQueryString":"?sted=bup-sentrum","FNSPOrganizationNumber":"896707612;980841561"},{"Title":"BUP Voss","TitleExtension":" ved BUP Voss","Department":"BUP Voss|83ad3eee-ee4e-4044-8bca-e496219a4770","Locations":"Voss|53454f5a-edb4-4072-9d24-3d8317659af9","LocationQueryString":"?sted=bup-voss","FNSPOrganizationNumber":"974743272;975326381"},{"Title":"BUP Ytrebygda, Os og Samnanger","TitleExtension":" ved BUP Ytrebygda, Os og Samnanger","Department":"BUP Ytrebygda, Os og Samnanger|a748c087-414d-47ee-b4e8-fd679eccf0d0","Locations":"Østre Nesttunvei 20|b2a90433-2798-4616-a586-d9c00f0fcf4c","LocationQueryString":"?sted=bup-ytrebygda-os-og-samnanger","FNSPOrganizationNumber":"980841804"},{"Title":"BUP Øyane","TitleExtension":" ved BUP Øyane","Department":"BUP Øyane|469db7d7-dbeb-4a07-a1a2-5ad52a451460","Locations":"Blombakkane 75|2d31f7a6-29c2-4cd0-b7e0-1301e2dc4d2d","LocationQueryString":"?sted=bup-oyane","FNSPOrganizationNumber":"976246829;975326357"},{"Title":"BUP Åsane","TitleExtension":" ved BUP Åsane","Department":"BUP Åsane|d8c6f6c8-9c70-4a8f-9667-b234a19a9627","Locations":"Heiane 4B|13f907f6-1c8e-4d35-a0a7-1ade8522499d","LocationQueryString":"?sted=bup-asane","FNSPOrganizationNumber":"975326365"},{"Title":"Klinikk psykisk helsevern for barn og unge","TitleExtension":" ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge","Department":"Psykisk helsevern for barn og unge|24260d9d-d42e-40f0-ae00-1845b2b2b8a8","Locations":"Barne- og ungdomssjukehuset|c0130eb9-c2cc-437b-b542-952034d22172","LocationQueryString":"?sted=klinikk-psykisk-helsevern-for-barn-og-unge","FNSPOrganizationNumber":"974557746;974557746"}]
Spiseforstyrringar hos barn og unge - pakkeforløphttps://helse-bergen.no/behandlinger/spiseforstyrringar-hos-barn-og-unge-pakkeforlopSpiseforstyrringar hos barn og unge - pakkeforløpSSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og unge[{"Title":"BUP Fana, Fusa og Austevoll","TitleExtension":" ved BUP Fana, Fusa og Austevoll","Department":"BUP Fana, Fusa og Austevoll|2232d21c-b8c0-40f4-b335-1af97a666778","Locations":"Østre Nesttunvei 20|b2a90433-2798-4616-a586-d9c00f0fcf4c","LocationQueryString":"?sted=bup-fana-fusa-og-austevoll","FNSPOrganizationNumber":"980841804"},{"Title":"BUP Nordhordland","TitleExtension":" ved BUP Nordhordland","Department":"BUP Nordhordland|5ce7c94e-d8e1-4e7c-8644-76a14fbcf4f3","Locations":"Kvassnesveien 44, Knarvik|989d4c9f-0fad-4db5-86b0-05e725cdb918","LocationQueryString":"?sted=bup-nordhordland","FNSPOrganizationNumber":"980841731"},{"Title":"BUP Sentrum","TitleExtension":" ved BUP Sentrum","Department":"BUP Sentrum|accf8fd7-88b2-43e8-85cb-aed171ad768f","Locations":"Østre Murallmenningen 7|c23f4c34-2032-4345-a65f-e44a0b0da594","LocationQueryString":"?sted=bup-sentrum","FNSPOrganizationNumber":"896707612;980841561"},{"Title":"BUP Voss","TitleExtension":" ved BUP Voss","Department":"BUP Voss|83ad3eee-ee4e-4044-8bca-e496219a4770","Locations":"","LocationQueryString":"?sted=bup-voss","FNSPOrganizationNumber":"975326381;975326381"},{"Title":"BUP Ytrebygda, Os og Samnanger","TitleExtension":" ved BUP Ytrebygda, Os og Samnanger","Department":"BUP Ytrebygda, Os og Samnanger|a748c087-414d-47ee-b4e8-fd679eccf0d0","Locations":"Østre Nesttunvei 20|b2a90433-2798-4616-a586-d9c00f0fcf4c","LocationQueryString":"?sted=bup-ytrebygda-os-og-samnanger","FNSPOrganizationNumber":"980841804"},{"Title":"BUP Øyane","TitleExtension":" ved BUP Øyane","Department":"BUP Øyane|469db7d7-dbeb-4a07-a1a2-5ad52a451460","Locations":"Blombakkane 75|2d31f7a6-29c2-4cd0-b7e0-1301e2dc4d2d","LocationQueryString":"?sted=bup-oyane","FNSPOrganizationNumber":"976246829;975326357"},{"Title":"BUP Åsane","TitleExtension":" ved BUP Åsane","Department":"BUP Åsane|d8c6f6c8-9c70-4a8f-9667-b234a19a9627","Locations":"Heiane 4B|13f907f6-1c8e-4d35-a0a7-1ade8522499d","LocationQueryString":"?sted=bup-asane","FNSPOrganizationNumber":"975326365"},{"Title":"Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU)","TitleExtension":" ved PBU","Department":"Psykisk helsevern for barn og unge|24260d9d-d42e-40f0-ae00-1845b2b2b8a8","Locations":"Barne- og ungdomssjukehuset|c0130eb9-c2cc-437b-b542-952034d22172","LocationQueryString":"?sted=klinikk-psykisk-helsevern-for-barn-og-unge-pbu","FNSPOrganizationNumber":"974557746;974557746"}]

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.