BUP Åsane

BUP Åsane er ein av sju allmennpoliklinikkar, og har opptaksområde Osterøy kommune, samt bydelane Arna og Åsane.

Les meir om BUP Åsane

BUP Åsane

Kva er ein BUP?

Ein BUP er ein poliklinikk, eller enklere sagt ein stad der barn, ungdom og foreldra deira får tilbod om hjelp med psykiske vanskar. På BUP vert ingen lagt inn. Pasientar kjem til samtalar til avtalt tid, og går heim igjen etter samtalen.

Tilvising

Alle tilvisingar til Klinikk psykisk helsevern for barn og unge går til nærmaste poliklinikk, med mindre det går fram av tilvisinga at pasient eller pårørande har nytta seg av rett til fritt sjukehusval.

Pasientar med rett til prioritert helsehjelp får brev om dette, med frist for oppstart. Alle tilvisingar skal vere behandla innan ti verkedagar.

BUP tilbyr evidensbasert behandling så langt det er mogleg. Dette betyr at behandlingsmetodane er basert på forsking.

Utgreiing

  • Generell utgreiing
  • Spesialisert utgreiing (til dømes nevropsykologisk utgreiing)

Behandling

  • Individuell behandling
  • Familiebehandling
  • Gruppebasert behandling
  • Medikamentell behandling

Konsultasjon og rettleiing

BUP er ei spesialisert helseteneste som kan gi råd (konsultasjon) og rettleiing til skuler, helsesøstrer, barnevernstenester, og barnehagar.

Kontakt

Oppmøtestad

BUP Åsane har adresse Heiane 4 B, 3. etasje. Tilkomst gjennom Skeidar-butikken.

 

Telefon
Sentralbord 55977400 | Forløpskoordinator 55977400
måndag - fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge
BUP Åsane
Postboks 1400
5021 Bergen
Heiane 4 B, Åsane
Besøksadresse
Heiane 4 B(Google maps)
5131 Nyborg

Psykiske lidingar hos barn og unge - pakkeforløphttps://helse-bergen.no/behandlinger/psykiske-lidingar-hos-barn-og-unge-pakkeforlopPsykiske lidingar hos barn og unge - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløp[{"Title":"BUP Fana Fusa og Austevoll","Department":"BUP Fana, Fusa og Austevoll|2232d21c-b8c0-40f4-b335-1af97a666778","Locations":"Østre Nesttunvei 20|b2a90433-2798-4616-a586-d9c00f0fcf4c","TitleExtension":" ved BUP Fana, Fusa og Austevoll","LocationQueryString":"?sted=bup-fana-fusa-og-austevoll","FNSPOrganizationNumber":"980841804"},{"Title":"BUP Nordhordland","Department":"BUP Nordhordland|5ce7c94e-d8e1-4e7c-8644-76a14fbcf4f3","Locations":"Kvassnesveien 44, Knarvik|989d4c9f-0fad-4db5-86b0-05e725cdb918","TitleExtension":" ved BUP Nordhordland","LocationQueryString":"?sted=bup-nordhordland","FNSPOrganizationNumber":"980841731"},{"Title":"BUP Sentrum","Department":"BUP Sentrum|accf8fd7-88b2-43e8-85cb-aed171ad768f","Locations":"Østre Murallmenningen 7|c23f4c34-2032-4345-a65f-e44a0b0da594","TitleExtension":" ved BUP Sentrum","LocationQueryString":"?sted=bup-sentrum","FNSPOrganizationNumber":"896707612;980841561"},{"Title":"BUP Voss","Department":"BUP Voss|83ad3eee-ee4e-4044-8bca-e496219a4770","Locations":"Voss|53454f5a-edb4-4072-9d24-3d8317659af9","TitleExtension":" ved BUP Voss","LocationQueryString":"?sted=bup-voss","FNSPOrganizationNumber":"974743272;975326381"},{"Title":"BUP Ytrebygda, Os og Samnanger","Department":"BUP Ytrebygda, Os og Samnanger|a748c087-414d-47ee-b4e8-fd679eccf0d0","Locations":"Østre Nesttunvei 20|b2a90433-2798-4616-a586-d9c00f0fcf4c","TitleExtension":" ved BUP Ytrebygda, Os og Samnanger","LocationQueryString":"?sted=bup-ytrebygda-os-og-samnanger","FNSPOrganizationNumber":"980841804"},{"Title":"BUP Øyane","Department":"BUP Øyane|469db7d7-dbeb-4a07-a1a2-5ad52a451460","Locations":"Blombakkane 75|2d31f7a6-29c2-4cd0-b7e0-1301e2dc4d2d","TitleExtension":" ved BUP Øyane","LocationQueryString":"?sted=bup-oyane","FNSPOrganizationNumber":"976246829;975326357"},{"Title":"BUP Åsane","Department":"BUP Åsane|d8c6f6c8-9c70-4a8f-9667-b234a19a9627","Locations":"Heiane 4B|13f907f6-1c8e-4d35-a0a7-1ade8522499d","TitleExtension":" ved BUP Åsane","LocationQueryString":"?sted=bup-asane","FNSPOrganizationNumber":"975326365"},{"Title":"Klinikk psykisk helsevern for barn og unge","Department":"Psykisk helsevern for barn og unge|24260d9d-d42e-40f0-ae00-1845b2b2b8a8","Locations":"Barne- og ungdomssjukehuset|c0130eb9-c2cc-437b-b542-952034d22172","TitleExtension":" ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge","LocationQueryString":"?sted=klinikk-psykisk-helsevern-for-barn-og-unge","FNSPOrganizationNumber":"974557746;974557746"}]
Spiseforstyrringar hos barn og unge - pakkeforløphttps://helse-bergen.no/behandlinger/spiseforstyrringar-hos-barn-og-unge-pakkeforlopSpiseforstyrringar hos barn og unge - pakkeforløpSSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og unge[{"Title":"BUP Fana, Fusa og Austevoll","Department":"BUP Fana, Fusa og Austevoll|2232d21c-b8c0-40f4-b335-1af97a666778","Locations":"Østre Nesttunvei 20|b2a90433-2798-4616-a586-d9c00f0fcf4c","TitleExtension":" ved BUP Fana, Fusa og Austevoll","LocationQueryString":"?sted=bup-fana-fusa-og-austevoll","FNSPOrganizationNumber":"980841804"},{"Title":"BUP Nordhordland","Department":"BUP Nordhordland|5ce7c94e-d8e1-4e7c-8644-76a14fbcf4f3","Locations":"Kvassnesveien 44, Knarvik|989d4c9f-0fad-4db5-86b0-05e725cdb918","TitleExtension":" ved BUP Nordhordland","LocationQueryString":"?sted=bup-nordhordland","FNSPOrganizationNumber":"980841731"},{"Title":"BUP Sentrum","Department":"BUP Sentrum|accf8fd7-88b2-43e8-85cb-aed171ad768f","Locations":"Østre Murallmenningen 7|c23f4c34-2032-4345-a65f-e44a0b0da594","TitleExtension":" ved BUP Sentrum","LocationQueryString":"?sted=bup-sentrum","FNSPOrganizationNumber":"896707612;980841561"},{"Title":"BUP Voss","Department":"BUP Voss|83ad3eee-ee4e-4044-8bca-e496219a4770","Locations":"","TitleExtension":" ved BUP Voss","LocationQueryString":"?sted=bup-voss","FNSPOrganizationNumber":"975326381;975326381"},{"Title":"BUP Ytrebygda, Os og Samnanger","Department":"BUP Ytrebygda, Os og Samnanger|a748c087-414d-47ee-b4e8-fd679eccf0d0","Locations":"Østre Nesttunvei 20|b2a90433-2798-4616-a586-d9c00f0fcf4c","TitleExtension":" ved BUP Ytrebygda, Os og Samnanger","LocationQueryString":"?sted=bup-ytrebygda-os-og-samnanger","FNSPOrganizationNumber":"980841804"},{"Title":"BUP Øyane","Department":"BUP Øyane|469db7d7-dbeb-4a07-a1a2-5ad52a451460","Locations":"Blombakkane 75|2d31f7a6-29c2-4cd0-b7e0-1301e2dc4d2d","TitleExtension":" ved BUP Øyane","LocationQueryString":"?sted=bup-oyane","FNSPOrganizationNumber":"976246829;975326357"},{"Title":"BUP Åsane","Department":"BUP Åsane|d8c6f6c8-9c70-4a8f-9667-b234a19a9627","Locations":"Heiane 4B|13f907f6-1c8e-4d35-a0a7-1ade8522499d","TitleExtension":" ved BUP Åsane","LocationQueryString":"?sted=bup-asane","FNSPOrganizationNumber":"975326365"},{"Title":"Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU)","Department":"Psykisk helsevern for barn og unge|24260d9d-d42e-40f0-ae00-1845b2b2b8a8","Locations":"Barne- og ungdomssjukehuset|c0130eb9-c2cc-437b-b542-952034d22172","TitleExtension":" ved PBU","LocationQueryString":"?sted=klinikk-psykisk-helsevern-for-barn-og-unge-pbu","FNSPOrganizationNumber":"974557746;974557746"}]

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.