HELSENORGE

Barnepost

Barneposten er ein femdøgns sengepost for utgreiing og behandling av barn frå 0-13 år med psykiske utfordringar. Eit tverrfagleg team rettleier barn og foreldre til å mestre utfordringane. Det er dei lokale barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkane (BUP) som søker om innlegging i samarbeid med foreldra og barnet. 

Fann du det du leita etter?