Barnepost

Barnepost er eit tilbod for barn i alderen 0-13 år med behov for innlegging på grunn av psykiske vanskar. Behandlingstida varierer med problemstillinga til barnet. Eit utgreiingsopphald varer som regel i seks veker, men kan gjerast kortare eller lengre avhengig av behovet til barnet.

Fann du det du leita etter?