HELSENORGE

Hjelp deg sjølv

Vi har alle forskjellige måter vi møter verda, og vi har alle forskjellige erfaringar. Det er derfor uendeleg mange grunnar til at vi kan ha ein psykisk plage. Hensikta med Hjelp deg selv er å kunne jobbe med å redusere psykiske plagar her og no, og for å hindre at vi gjentar mønster som fører oss tilbake til dei same vanskane. 


Hjelp deg selv består av 4 modular som baserer seg på kognitiv atferdsterapi. Modulane er laga for vanlege psykiske vanskar. Første steg er ein generell modul som vi anbefaler deg å starte med. Du velger så kva modul du ønsker å jobbe vidare med.  Selvhjelp v.3.png

Første steg (PDF)

Atferd 2.0.png 

Neste steg - Atferd (PDF)

Tanker.png

Neste steg - Tankar (PDF)

Følelser ny versjon 2.0.png

Neste steg - Følelsar (PDF)

Om «Hjelp deg selv» 

«Hjelp deg selv» er skriven av Reidar Nævdal og Kerstin Blom ved eMeistring i Helse Bergen. Pedagogisk utforming er gjort av Marthe Brurok Myklebost, ved eMeistring og Bjørgvin DPS poliklinikk. 

Innhaldet tar utgangspunkt i eit behandlingsprogram utvikla av Martin Kraepelien, Kerstin Blom og Viktor Kaldo ved Karolinska Institutet i Stockholm, som igjen er inspirert av eit program utvikla av Robert Johansson og Gerhard Andersson ved Linköpings Universitet. «Hjelp deg selv» er ein del av såkornsprosjektet «Nettbasert forberedelse før første møte ved allmennpsykiatrisk poliklinikk» leia av Marthe Brurok Myklebost.

Innhaldet er opent tilgjengeleg for alle som ønsker å arbeide med eigne vanskar.

Helsearbeidarar eller private/offentlege tjenesteleverandørar som ønsker å benytte, forske på eller dele innhaldet må kontakte Reidar Nævdal eller Kerstin Blom. 

Kontakt oss på epost:


Fann du det du leita etter?