HELSENORGE

Øyane allmennpsykiatriske poliklinikk

Vi tilbyr poliklinisk behandling for vaksne over 18 år i kommunane Øygarden og Askøy etter tilvising frå lege.

Vi tilbyr ei rekkje gruppetilbod og individuelle konsultasjonar hos psykologspesialist /psykolog, psykiater eller psykiatrisk sjukepleiar for pasientar med allmennpsykiatriske problem som for eksempel angst, depresjon og kriser.

Fann du det du leita etter?