HELSENORGE

Kronstad psykosepoliklinikk

Vi er ein vaksenpsykiatrisk poliklinikk for menneske med langvarig og alvorleg psykisk liding. Opptaksområdet vårt er Bergenhus, Årstad og Ytrebygda som utgjer ca. 80.000 innbyggarar over 18 år.
Psykosepoliklinikken ved Kronstad DPS tilbyr spesialisthelsetenester til personar over 18 år som har ei psykoseliding. Tilbodet gjeld bydelane Årstad, Ytrebygda og Bergenhus. 
Fann du det du leita etter?