HELSENORGE

Kronstad psykose døgnbehandling

Vi gir tilbod om eit avgrensa og målretta opphald for pasientar med psykoselidingar.

 
Seksjon Psykose døgnbehandling har 12 behandlingsplassar der 2 av plassane er brukarstyrte. Vårt opptaksområde er bydelane Bergenhus, Årstad og Ytrebygda i Bergen kommune.
Fann du det du leita etter?