Kronstad psykose døgnbehandling

Vi gir tilbod om eit avgrensa og målretta opphald for pasientar med psykoselidingar.

 
Seksjon Psykose døgnbehandling har 12 behandlingsplassar der 2 av plassane er brukarstyrte. Vårt opptaksområde er bydelane Bergenhus, Årstad og Ytrebygda i Bergen kommune.
Les meir om Kronstad psykose døgnbehandling

Kronstad psykose døgnbehandling

Behandling og fagpersonar

Under pasientens opphald jobbar vi for betring, og eigenaktivitet, brukarmedverknad og meistring er ein viktig del av behandlinga.
 
Faggruppa ved seksjonen består av psykiater, psykolog, lege i spesialisering, sjukepleiarar, vernepleiarar, psykiatriske hjelpepleiarar, sosionom og fysioterapeut.

 

Individuell behandlingsplan

Pasienten vil under opphaldet hos oss vere knytt til eit team og få ein hovudbehandlar og to miljøkontaktar. 

 
I samarbeid med pasienten blir det utarbeidd ein individuell behandlingsplan med mål for opphaldet. Behandlinga skjer vanlegvis som ein kombinasjon av samtalar, aktivitet og samarbeid med andre instansar.

 

Samarbeid med andre

Vi samarbeider med Psykosepoliklinikken ved Kronstad DPS som jobbar etter FACT-modellen, samt Seksjon for psykose dagbehandling og kommunehelsetenesta.

 
Vi tilbyr mellom anna:

 
 • Brukarmedverknad
 • Samtalar
 • Medikamentell behandling
 • Miljøterapi
 • Undervisning
 • Fysisk aktivitet på huset og i kommunen
 • Samarbeid med pårørande
 • Bildeterapi
 • Musikkterapi

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Fjøsangerveien 36, 4. etasje

Logg inn for å endre time

Telefon
55 95 63 00
Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Kronstad DPS, Psykose døgnbehandling
Postboks 1400
5021 Bergen
Kronstad
Besøksadresse
Fjøsangerveien 36(Kart)
5054 Bergen
Telefon
55 95 60 00 / 55 97 50 00
E-post

Bybane

​​​Nærmaste stoppestad er Danmarksplass bybanestopp som du finn rett utanfor Kronstad DPS.  

Parkering

​​Ved Kronstad DPS kan ein parkere i garasjeanlegg i underetasjen. Innkøyring er frå Ibsensgate ved nordenden av Krohnsminde idrettsplass. Ved betaling kan ein bruke både kontantar eller kort. Alternativ parkering er i Solheim parkeringshus i Solheimsgaten.

Praktisk informasjon

Apotek

​Danmarksplass Apotek ligg i same bygget som Kronstad DPS like ved bybanestoppet på Danmarksplass. 

Apoteket er ope måndag-fredag kl. 09-18, laurdag kl. 10-15, og har telefon 55 59 15 00. 

Familierom og samtalerom

​Familierommet er i 5. etasje. Etter avtale kan pasientar her ta imot familie og vener som kjem på besøk. 
Vi har og fleire nøytrale rom som til dømes kan nyttast til samtalar mellom pasient, familie og behandlar.

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Visittid

Visittiden ved Kronstad DPS er frå kl. 17.00 til 20.00.

Fann du det du leita etter?