HELSENORGE

Kronstad allmennpoliklinikkar

Ved Kronstad DPS er det to poliklinikkar innan fagområdet allmennpsykiatri. Ved begge poliklinikkane vert det gitt tilbod om utgreiing og behandling av psykiske lidingar.

Fann du det du leita etter?