HELSENORGE

Kronstad allmenn døgnbehandling

Innlegging skjer etter tilvising frå lege, poliklinisk behandlar, via overføring frå sjukehus eller andre avdelingar i Kronstad DPS.

Døgnbehandlinga er avgrensa til den tida pasienten treng omsorg på dette nivået. Etter dette vil behandlinga fortsette enten på anna omsorgsnivå i Kronstad DPS som dagbehandling eller poliklinikk, eller hos rusomsorga, privatpraktiserande, fastlege og eventuell oppfølging frå psykisk helsevern i bydelane. Vanleg behandlingstid på døgnseksjonen er frå eit par dagar til nokre veker.
Fann du det du leita etter?