HELSENORGE

Kronstad Seksjon for gruppebehandling

Kronstad Seksjon for gruppebehandling er ein seksjon i Kronstad DPS, under fagområdet allmennpsykiatri.
Pasientar som kjem til oss er over 18 år, har oftast hatt langvarig angst og depresjon - eller dei har store vanskar med eigne kjensler, vanskar med å fungere i jobb, på skule eller saman med andre menneske.
Fann du det du leita etter?