Forskingsprosjekt

Divisjon psykisk helsevern

Her finn du ei oversikt over forskingsprosjekt som er knytt til Forskingsavdelinga i Divisjon psykisk helsevern.

Portrett ung kvinne. Foto
 

Dei fleste prosjekta er finansierte gjennom ulike tildelingar frå Helse Vest, og prosjektomtalen av desse prosjekta er henta frå Forskningsregisteret. Forskingsavdelinga har også nokre prosjekt med annan ekstern finansiering.

Forskarar frå Divisjon psykisk helsevern utmerkar seg både nasjonalt og internasjonalt, og har etterkvart ein stor vitskapsproduksjon. Publikasjonsoversikta er henta frå CRIStin og viser alle publikasjonar der Divisjon psykisk helsevern, Haukeland, er kreditert.

 

Forskingsprosjekt med finansiering frå Helse Vest 

Amfetamin og psykose Samhandling om psykiatriske pasienter på tvers av tjenestenivå - en prospektiv kohortstudie av 6000 pasienter innlagt i akuttpsykatrien i Helse Bergen Bergen psykoseprosjekt 2 Tvangslidelse (OCD): Behandling, mekanismer og prognostiske The Neurophysiology of Auditory Hallucinations in Schizophrenia The quality of the relationship as outcome predictor in music therapy with children with autism spectrum disorders How do genetic, clinical and treatment factors affect outcome in severe mental disorder Emotional Regulation in children with ADHD Langtidsoppfølging av barn etter angstbehandling Towards a dimensional understanding of adults with ADHD Bergen psykoseprosjekt2: Klozapinprosjektet A Translational Approach to Anxiety Disorders: Treatment and Mechanisms. A Randomised Double-Blind Study eMeistring - Psykisk helse på nett Bergen psykoseprosjekt 2: Selvskading og selvmord ved nyoppdaget psykose Cognitive functioning in first episode MDD patients – a five year follow-up Pharmacogenomics of Mood Stabilizer Response in Bipolar Disorder: An international muti-center (PGBD) Molecular interactions of therapeutic potential in neurodevelopmental disorders Identification of novel treatment targets in neurodevelopmental disorders Effects of ECT in treatment of major depression: A prospective neuroradiological study of acute and longitudinal effects on brain structure and function The influence of illicit substance use on the effects of antipsychotics: A subproject of the Bergen Psychosis Project 2 Barn eksponert for rus i svangerskapet: Vekst, helse og utvikling Barn eksponert for rus i svangerskapet. Morfologisk og funksjonell MR-underslkelse av hjernen New treatment strategies for difficult to treat anxiety patients: A randomized placebo controlled multi-center study

Rapportar, retningslinjar og strategidokument

Strategi for forsking 2014-2017 (pdf) Årsrapport 2016Årsrapport 2015 Årsrapport 2014Forskingsrutinar – Helse Bergen og UiBRetningslinjer for forvaltning av forskingsressursar i Helse Bergen (pdf) Retningslinjer for fastsetting av lønn (pdf) Kreditering (pdf) Forskningens dag 2017

Prosjektsider

PsykNettVest Bergen Psykoseprosjekt 2 (BP2) BMH-senteret Kompetansesenter for sikkerheits-, fengels- og rettspsykiatri Effektar av ECT på alvorleg depresjon

Eksterne lenker

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.