HELSENORGE
Forskingsavdelinga, Divisjon psykisk helsevern

Effektar av elektrokonvulsiv behandling (ECT) ved alvorleg depresjon

ECT er eit viktig behandlingsalternativ for pasientar med alvorleg depresjon. Den kliniske effekten er godt dokumentert, men vi treng meir kunnskap om korleis ECT verker på hjernen og kva som gjer at ECT hjelper mot depresjon.

Gruppebilde ECT. Foto

Studien er ein prospektiv studie som undersøker effektar av elektrokonvulsiv behandling (ECT) ved alvorleg depresjon. Studien er tverrfagleg og brukar avanserte metodar for avbilding av hjernen (nevroradiologi), nevropsykologiske testar og ei rekke blodprøver.

Bakgrunn

ECT er eit viktig behandlingsalternativ for pasientar med alvorleg depresjon som ikkje har respondert på anna  behandling. Metoden har vært brukt i over 70 år, og vert i dag brukt ved ei lang rekke sjukehus i Noreg. Den kliniske effekten er godt dokumentert, men vi har inga god forståing  av korleis  ECT verker på hjernen og kva som gjer at ECT hjelper mot depresjon.

Mål

Målet med denne studien er å undersøke korleis ECT verkar og forstå kvifor ECT har positiv effekt.  Det er også eit mål og sjå på potensielt skadelege biverknader.

Metode

I ECT-MRI-studien kombinerer vi grundige undersøkingar  av nevrokognitiv funksjon, behandlingseffekt, avanserte bildeundersøkingar  og undersøkingar  av markørar i blod. Vi registrerer også pasienten si eiga oppleving  av effekten av behandlinga og biverknader.

Ved avanserte MR-undersøkingar  ser vi etter strukturelle og funksjonelle endringar i hjernen (MR spektroskopi). Biomarkører i blod kan illustrere dei underliggande mekanismane, og vi kan sjå etter samanhengar mellom funn på nevropsykologiske testar og behandlingseffekt.

Vi samanliknar data med friske personar i samme alder, og med pasientar som elektrokonverteras (elektrisk støyt mot hjartet) for å stoppe atrieflimmer. Inklusjon av studiepasientar pågår frem til januar 2018.

Publikasjonar

2021

​G.E. Brancati, N. Brekke, H.Bartsch, Oj. Evjenth Sørhaug, O.T. Ousdal, Å. Hammar, Peter Moritz Schuster, Kj. Oedegaard, U. Kessler, L. Oltedal "Short and long-term effects of single and multiple sessions of electroconvulsive therapy on brain gray matter volumes" Brain Stimulation (2021) https://doi.org/10.1016/j.brs.2021.08.018  Download PDF​

O. T. Ousdal, G. E. Brancati, U. Kessler, V. Erchinger, A. M. Dale, C. Abbott, and L. Oltedal, “The neurobiological effects of electroconvulsive therapy studied through magnetic resonance–what have we learnt and where do we go?,” Biological Psychiatry, 2021. doi:10.1016/j.biopsych.2021.05.023 Download PDF​​

V. J. Erchinger, L. Ersland, S. M. Aukland, C. C. Abbott, and L. Oltedal, “Magnetic Resonance Spectroscopy in Depressed Subjects Treated With Electroconvulsive Therapy—A Systematic Review of Literature,” Frontiers in Psychiatry, vol. 12, p. 326, 2021. doi:10.3389/fpsyt.2021.608857 ​​​​Download PDF

2020

V. J. Erchinger, J. Miller, T. Jones, U. Kessler, J. Bustillo, J. Haavik, J. Petrillo, G. Ziomek, Å. Hammar, K. J. Oedegaard, V. D. Calhoun, S. M. McClintock, L. Ersland, L. Oltedal, and C. C. Abbott, “Anterior cingulate gamma-aminobutyric acid concentrations and electroconvulsive therapy,” Brain and Behavior, 2020. doi:10.1002/brb3.1833   Download PDF

M. Blomberg, M. Semkovska, U. Kessler, V. J. Erchinger, K. J. Oedegaard, L. Oltedal, and Å. Hammar, “A Longitudinal Comparison Between Depressed Patients Receiving Electroconvulsive Therapy and Healthy Controls on Specific Memory Functions,” Biological Psychiatry, vol. 87, iss. 9, p. S355–S356, 2020. doi:10.4088/PCC.19m02547 Download PDF 

Leila Marie Frid, "Pasienterfaringer før, under og etter elektrosjokkbehandling - en kvalitativ studie" masteroppgave, 2020 Masteroppgave pasienterfaringer etter ECT publisert i BORA​ 

2019

Tore Ivar Aarsland, Ieva Leskauskaite, Øivind Midttun, Arve Ulvik, Per Magne Ueland, Leif Oltedal, Vera Jane Erchinger, Ketil Joachim Oedegaard, Jan Haavik, Ute Kessler “The effect of electroconvulsive therapy (ECT) on serum tryptophan metabolites,” Brain Stimulation, 2019  http://dx.doi.org/10.1016/j.brs.2019.05.018 Download PDF

2018

Leif Oltedal, Katherine L. Narr, Christopher Abbott, Amit Anand, Miklos Argyelan, Hauke Bartsch, Udo Dannlowski, Annemieke Dols, Philip van Eijndhoven, Louise Emsell, Vera Jane Erchinger, Randall Espinoza, Tim Hahn, Lars G. Hanson, Gerhard Hellemann, Martin Balslev Jorgensen, Ute Kessler, Mardien L. Oudega, Olaf B. Paulson, Ronny Redlich, Pascal Sienaert, Max L. Stek, Indira Tendolkar, Mathieu Vandenbulcke, Ketil J. Oedegaard, Anders M. Dale “Volume of the Human Hippocampus and Clinical Response Following Electroconvulsive Therapy,” Biological Psychiatry, vol. 84, iss. 8, pp. 574-581, 2018. doi:10.1016/j.biopsych.2018.05.017 Download PDF

2017

Leif Oltedal, Hauke Bartsch, Ole Johan Evjenth Sørhaug, Ute Kessler, Christopher Abbott, Annemieke Dols, Max L Stek, Lars Ersland, Louise Emsell, Philip van Eijndhoven, Miklos Argyelan,Indira Tendolkar, Pia Nordanskog, Paul Hamilton, Martin Balslev Jorgensen, Iris E Sommer,Sophie M Heringa, Bogdan Draganski, Ronny Redlich, Udo Dannlowski, Harald Kugel, Filip Bouckaert, Pascal Sienaert, Amit Anand, Randall Espinoza, Katherine L Narr, Dominic Holland, Anders M Dale, Ketil J Oedegaard “The Global ECT-MRI Research Collaboration (GEMRIC): Establishing a multi-site investigation of the neural mechanisms underlying response to electroconvulsive therapy,” NeuroImage: Clinical, vol. 14, pp. 422-432, 2017. doi:10.1016/j.nicl.2017.02.009 Download PDF

Ole Johan Evjenth Sørhaug, Njål Brekke, Eli Renate Grüner, Lars Ersland, Ute Kessler, Ketil J Oedegaard, Leif Oltedal

"256. Hippcampal Tissue Properties, as Evaluated by Flair and Suscebtibility Weighted Imaging in a Preliminary Sample of ECT.pdf " Biological Psychiatry, 15 May 2017, Vol.81(10), pp.S105-S106

Leif Oltedal, Hauke Bartsch, Ole Johan Evjenth Sørhaug, Ute Kessler, Anders M Dale, Ketil J Oedegaard and for GEMRIC

447. Establishing a Multi-Site Investigation of the Neural Mechanisms Underlying Response to Electroconvulsive Therapy.pdf  Biological Psychiatry, 15 May 2017, Vol.81(10), pp.S182-S183


2015

Leif Oltedal, Ute Kessler, Lars Ersland, Renate Gruner, Ole Andreas Andreassen, Jan Haavik, Per Ivar Hoff, Åsa Hammar, Anders M. Dale, Kenneth Hugdahl and Kjetil J. Oedegaard

«Effects of ECT in treatment of depression: study protocol for a prospective neuroradiological study of acute and longitudinal effects on brain structure and function» BMC Psychiatry (2015)15: 94.


Postere


2020

Giulio E. Brancati, OlgaTherese Ousdal, Njål Brekke, Ketil J.Ødegaard, 
Ute Kessler, Leif Oltedal2017

Tore Ivar Malmei, Ieva Leskauskaite, Øivind Midttun, Per Magne Ueland, Arve Ulvik, Leif Oltedal, Ketil Oedegaard, Jan Haavik, Ute Kessler

Andrea Stautland, Ute Kessler, Leif Oltedal, Jan Haavik, Ketil J. Oedegaard

         

Andrea Stautland, Ute Kessler, Leif Oltedal, Jan Haavik, Ketil J. Oedegaard

2016

Ole Johan Evjenth Sørhaug , Lars Ersland, Leif Oltedal, 

Vera Erchinger, Lars Ersland, Alexander Craven, Kenneth Hugdahl, Ralph Noeske, John Evans, Ketil J. Ødegaard, Ute Kessler, Leif Oltedal

Leif Oltedal, Hauke Bartsch, Ole Johan Evjenth Sørhaug, Ute Kessler, Lars Ersland, Christopher Abbott, Bogdan Draganski, Indira, Tendolkar, Pia Nordanskog, Martin Jorgensen, Annemieke Dols, Wendy Nieuwdorp, Louise Emsell, Miklos Argyelan, Amit Anand, Katherine Narr, Anders M. Dale and Ketil J. Oedegaard


2015

Vera Erchinger, Lars Ersland, Ketil J Ødegaard, Ute Kessler, Leif Oltedal

Leif Oltedal, Ute Kessler, Nathan S White, Hauke Bartsch, Bjarne Hansen, Lars Ersland, Renate Grüner, Joshua Kuperman, Dominic Holland, Kenneth Hugdahl, Ketil J Ødegaard, and Anders M Dale 


Nyheter

"Bruker MR på jakt etter elektrosjokksvar" Dagens Medisin 2018-10-29

Kontakt oss

Portrett Leif Oltedal. Foto
Leif Oftedal

Postdoktor i prosjektet og ansvarleg for dei nevroradiologiske undersøkingane.

Prosjektgruppe

Portrett Kjetl Ødegaard. Foto
Ketil J. Ødegaard

Leiar, professor
Portrett Leif Oltedal. Foto
Leif Oltedal

Postdoktor, ansvarleg for nevroradiologiske undersøkingar
Portrett Ute Kessler. Foto
Ute Kessler

Psykiatar, ansvarleg for ECT-behandling og kliniske aspektar
Portrett Åsa Hammar. Foto
Åsa Hammar

Professor, ansvarleg for dei nevropsykologiske testane

Jan Haavik

Professor, Institutt for biomedisin

Samarbeidspartnarar

Ei rekke forskarar og samarbeidspartnarar er involvert i prosjektet:

 • Lars Ersland (MR -fysikar, Helse Bergen)
 • Kenneth Hugdahl (Bergen fMRI gruppe)
 • Eli Renate Grüner (MR-fysikar, Helse Bergen)
 • Anders M Dale (MR-sekvenser/analyser, University of California San Diego )
 • Ole Andreas Andreassen (NORMENT)
 • Peter Schuster (Hjarteavdelinga, Helse Bergen)
 • Njål Brekke (Radiologisk avdeling,PET-senteret, Helse Bergen
 • Ieva Leskauskaite (Psykiatrisk klinikk, Helse Bergen)
 • Olga Therese Ousland (MD, PhD Radiologisk avdeling)
 • Joseph Bless (PhD Institutt for biologisk og medisinsk psykologi)

Fleire forskerlinjestudentar har prosjekt som er knytta til studien:

 • Vera Jane Erchinger
 • Ole Johan Eventh Sørhaug
 • Tore Ivar Malmei Aarsland
 • Andrea Stautland


  ​​​

Fann du det du leita etter?