Forskingsgrupper og -prosjekt

Divisjon psykisk helsevern

Her finn du ei oversikt over forskingsprosjekt som er knytt til Forskingsavdelinga i Divisjon psykisk helsevern.

Publikasjoner 

Forskarar frå Divisjon psykisk helsevern utmerkar seg både nasjonalt og internasjonalt, og har etterkvart ein stor vitskapsproduksjon. Publikasjonsoversikta er henta frå CRIStin og viser alle publikasjonar der Divisjon psykisk helsevern, Haukeland, er kreditert.

Årsrapportar

Fann du det du leita etter?