Bjørgvin DPS dagbehandling, Tertnes

Dagbehandlinga ved Bjørgvin DPS blir gitt som ulike gruppetilbod både på Tertnes og i Knarvik og er organisert som ein del av poliklinikk eller sengepost. Dette fordi gruppetilbodet vanlegvis er ei forlenging av eit døgnopphald eller som ein del av poliklinisk behandling, men det kan og vere eit eige behandlingstilbod.

Les meir om Bjørgvin DPS dagbehandling, Tertnes

Bjørgvin DPS dagbehandling, Tertnes

Fokuset er behandling og undervisning, men innhaldet kan variere over tid. Aktuelle grupper er:

 • Angstmeistring
 • Livsmeistring
 • Samtale
 • Uttrykksterapi
 • Musikkterapi
 • Ulike kurs som eks i sinnemeistring, depresjonsmeistring, ernæring
 • Fysisk trening
 • Tur
 • Pilates

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Bjørgvin DPS held til i tre bygg på Tertnes i Åsane: Bygg A, B og C. Pasientar som skal til dagbehandling, kan ta kontakt i ekspedisjonen i Bygg B.

Telefon
55 95 70 00
E-post
Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Divisjon pyskisk helsevern
Bjørgvin DPS
Postboks 1400
5021 Bergen
Tertnesveien 37
Besøksadresse
Tertnesveien 37(Kart)

Parkering

​​​Det er gratis parkering for pasientar, pårørande og tilsette like ved lokala våre på Tertnes. Parkeringsoblat må hentes i resepsjonen på Tertnes DPS.

Praktisk informasjon

Mattilbod

​Alle er velkommen til kantina vår i Bygg B. 
Opningstider måndag - fredag klokken 10.30 til 13.00.

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?