HELSENORGE

Bjørgvin DPS dagbehandling, Tertnes

Dagbehandlinga ved Bjørgvin DPS blir gitt som ulike gruppetilbod både på Tertnes og i Knarvik og er organisert som ein del av poliklinikk eller sengepost. Dette fordi gruppetilbodet vanlegvis er ei forlenging av eit døgnopphald eller som ein del av poliklinisk behandling, men det kan og vere eit eige behandlingstilbod.

Fann du det du leita etter?