Bjørgvin DPS dagbehandling, Knarvik

Dagbehandlinga ved Bjørgvin DPS blir gitt som ulike gruppetilbod både i Knarvik og på Tertnes, og er organisert som ein del av poliklinikk eller sengepost. Dette fordi gruppetilbodet vanlegvis er ei forlenging av eit døgnopphald eller som ein del av poliklinisk behandling, men det kan og vere eit eige behandlingstilbod.

Les meir om Bjørgvin DPS dagbehandling, Knarvik

Bjørgvin DPS dagbehandling, Knarvik

Fokuset er behandling og undervisning, men innhaldet kan variere over tid. Aktuelle grupper er:

  • Angstmeistring
  • Livsmeistring
  • Samtale
  • Uttrykksterapi
  • Musikkterapi
  • Ulike kurs som eks i sinnemeistring, depresjonsmeistring, ernæring
  • Fysisk trening
  • Tur
  • Pilates

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Bjørgvin DPS sin poliklinikk for allmennpsykiatri i Knarvik i Nordhordland.
Telefon
56 34 32 50
E-post
Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Divisjon psykisk helsevern
Bjørgvin DPS
Postboks 1400
5021 Bergen
Kvassnesveien 63, Knarvik
Besøksadresse
Kvassnesveien 63(Kart)
5914 Isdalstø

Praktisk informasjon

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Fann du det du leita etter?