HELSENORGE

Bjørgvin DPS dagbehandling, Knarvik

Dagbehandlinga ved Bjørgvin DPS blir gitt som ulike gruppetilbod både i Knarvik og på Tertnes, og er organisert som ein del av poliklinikk eller sengepost. Dette fordi gruppetilbodet vanlegvis er ei forlenging av eit døgnopphald eller som ein del av poliklinisk behandling, men det kan og vere eit eige behandlingstilbod.

Fann du det du leita etter?