Bjørgvin DPS dagbehandling, Knarvik

Dagbehandlinga ved Bjørgvin DPS blir gitt som ulike gruppetilbod både i Knarvik og på Tertnes, og er organisert som ein del av poliklinikk eller sengepost. Dette fordi gruppetilbodet vanlegvis er ei forlenging av eit døgnopphald eller som ein del av poliklinisk behandling, men det kan og vere eit eige behandlingstilbod.

Les meir om Bjørgvin DPS dagbehandling, Knarvik

Bjørgvin DPS dagbehandling, Knarvik

Mann spiller munnspill. Foto 

Fokuset er behandling og undervisning, men innhaldet kan variere over tid. Aktuelle grupper er:

  • Angstmeistring
  • Livsmeistring
  • Samtale
  • Uttrykksterapi
  • Musikkterapi
  • Ulike kurs som eks i sinnemeistring, depresjonsmeistring, ernæring
  • Fysisk trening
  • Tur
  • Pilates

Kontakt

Oppmøtestad
Bjørgvin DPS sin poliklinikk for allmennpsykiatri i Knarvik i Nordhordland.

Logg inn for å endre time

Telefon
56 34 32 50

Praktisk informasjon

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.