Stillingsfordeling

Stillingsfordeling

 • Avdelingssjef er administrativ og fagleg leiar.
 • Avdelinga har 101 stillingar: Fem stillingar er for aktivitørar, ein er for avdelingskonsulent (sekretær), og for tida seks for turnuskandidatar. Resten er for fysioterapeutar.
 • I tillegg kjem prosjektmedarbeidarar i engasjementstillingar.
 • Om lag 135 personar er per i dag tilsett på Fysioterapiavdelinga.

Oversikt over godkjende spesialistar og fullført/ starta mastergrads-/ hovudfagsstudium:


Godkjende spesialistar MNFF

 • 17 spesialistar i rehabilitering med fordjuping i nevrologi
 • 5 spesialistar i rehabilitering med fordjuping i hjarte- og lungefysioterapi (ein av dei har fordjuping innan brannskadar) 
 • 4 spesialistar i rehabilitering med fordjuping i revmatologisk fysioterapi
 • 2 spesialistar i onkologisk fysioterapi 
 • 4-5 spesialistar i barnefysioterapi 
 • 1 spesialist i allmenn fysioterapi
 • 1 spesialist i ortopedisk fysioterapi

Hovudfag/ mastergrad/ doktorgrad

 • 13 har fullført hovudfag/ mastergrad i fysioterapivitskap ved UiB
 • 6 har fullført mastergrad innan klinisk fysioterapi ved HIB
 • 1 har fullført mastergrad innan manuell terapi
 • 1 har fullført mastergrad innan leiing ved BI
 • 1 har fullført master of science ved Brighton University
 • 1 har fullført mastergrad innan klinisk helsearbeid med fordjuping i palliasjon
 • 1 har fullført mastergrad i helsevitskap-fedme og helse ved NTNU
 • 1 har fullført mastergrad innan klinisk nevrologi ved UITø
 • 2 er i gang med mastergrad innan fysioterapivitskap ved UiB
 • 2 er i gang med mastergrad innan klinisk fysioterapi ved HIB
 • 4 av våre tilsette har fullført doktorgrad, og 3 er for tida doktorgradsstipendiatar
 • 1 tilsett er i post-doc stilling

Avdelinga har i tillegg to bistillingar, ein ved HIB med doktorgradskompetanse, og ein frå Forskningsgruppen i fysioterapi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UIB, med professorkompetanse.

Mange ved avdelinga har eller er i gong med anna omfattande etter- og vidareutdanning.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.