Stillingsfordeling

Stillingsfordeling

 • Avdelingssjef er administrativ og fagleg leiar
 • Avdelinga har 100 stillingar: Fem stillingar er for aktivitørar, ein er for avdelingskonsulent (sekretær), og for tida seks for turnuskandidatar. Resten er for fysioterapeutar
 • I tillegg kjem prosjektmedarbeidarar i engasjementstillingar
 • Om lag 130 personar er per i dag tilsett på Fysioterapiavdelinga

Oversikt over godkjende spesialistar og fullført/ starta mastergrads-/ hovudfagsstudium:


Godkjende spesialistar MNFF

 • 16 spesialistar i rehabilitering med fordjuping i nevrologi
 • 5 spesialistar i rehabilitering med fordjuping i hjarte- og lungefysioterapi (ein av dei har fordjuping innan brannskadar) 
 • 3 spesialistar i rehabilitering med fordjuping i revmatologisk fysioterapi
 • 2 spesialistar i onkologisk fysioterapi 
 • 4 spesialistar i barnefysioterapi 
 • 1 spesialist i allmenn fysioterapi
 • 2 spesialistar i ortopedisk fysioterapi

Hovudfag/ mastergrad/ doktorgrad

 • 15 har fullført hovudfag/ mastergrad i fysioterapivitskap ved UiB
 • 6 har fullført mastergrad innan klinisk fysioterapi ved HIB
 • 1 har fullført mastergrad innan manuell terapi
 • 1 har fullført mastergrad innan leiing ved BI
 • 1 har fullført master of science ved Brighton University
 • 1 har fullført mastergrad innan klinisk helsearbeid med fordjuping i palliasjon
 • 1 har fullført mastergrad innan klinisk nevrologi ved UITø
 • 1 er i gang med mastergrad innan fysioterapivitskap ved UiB
 • 2 er i gang med mastergrad innan klinisk fysioterapi ved HIB
 • 6 av våre tilsette har fullført doktorgrad, og 2 er for tida doktorgradsstipendiatar

Mange ved avdelinga har eller er i gong med anna omfattande etter- og vidareutdanning

Fann du det du leita etter?