Prosjekt ved Fysioterapiavdelinga

Prosjekt Fysioterapiavdelinga, som pågår 2018/2019

Forskingsprosjekt

Doktorgradsprosjekt

Fysioterapi ved hofteartrose. Ein randomisert kontrollert studie for å samanlikne kort- og langtidseffektar av artrosekurs aleine og i kombinasjon med Basic Body Awareness Therapy Laryngeal funksjon ved pusting og bruk av hostemaskin hjå pasientar med Amyotrofisk lateral sclerose Nakkesmerter og svimmelhet Å trene, eller ikke trene: Virkninger av regelmessig fysisk trening ved Duchenne Muskeldystrofi Undersøking og behandling av pasientar med svimring i norsk primærhelseteneste

Masterprosjekter

Omsetjing av «Wheelchair Skills Test – Questionnaire» til norsk. Undersøking av test-retest reliabilitet av den norske versjonen «Test for rullestolferdigheter – Spørreskjema» Prediktorer for tilbakeføring til arbeid for pasienter utredet ved Nakke- og ryggpoliklinikken, et registerstudie

Effekt av marine peptider på restitusjon etter utholdenhetskrevende sykling

Innovasjonsprosjekt

Digitale løysingar for personar med multippel sklerose (MS) Innovasjonsprosjekt BUS: Meistringsskule

Andre forskingsprosjekt

Tverrfagleg rehabilitering med fokus på meistring, funksjon og tilbakeføring til arbeid ved langvarige muskel- og skjelettplager


A randomised controlled clinical and RSA study of two total knee replacement designs


Clinical outcome in patients treated with a posterolateral approach for posterior malleolar fractures – a retrospective cohort study


Ein kombinasjon av intensiv, variert gangtrening og rørslekvalitet tidleg etter hjerneslag


Gjer behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettare å gå for barn/unge med cerebral parese?


Helsedirektoratetets «Strakstiltak», et nasjonalt utredningstilbud til pasientar med alvorlege eller invalidiserende TMD (kjeveleddsproblemer). 


Omsetjing og testing av arrvurderings-skjemaet POSAS


Rettleiing og læring i praksis


Testar og spørjeskjema for mobilitet og armfunksjon ved multippel sklerose (MS); undersøking av eigenskapar


Nordic DeltaCon Trial: Non-operative treatment versus reversed total shoulder prosthesis in patients sixty five years of age and older – a prospective, randomized controlled trial


«Tanker og kropp i fokus». Et oppfølgingstilbud etter tverrfaglig rehabilitering ved langvarige utbredte muskelplager


Innhald i- og tilbod om fysioterapi ved multippel sklerose (MS); ein spørjeundersøking i Europa.  


Kvalitetssikringsprosjekt

Retningsline, rettleiar og fagprosedyre

Utarbeiding av Retningsline for fysioterapi etter lår- og leggamputasjon 0 – 2 veker postoperativt.  

Kunnskapsbasering av retningsline for Mobilisering etter delhudstransplantasjon på underekstremitet. Hovudfokus på brannskadepasienta
 

Andre kvalitetssikringsprosjekt

Kvalitetssikring av rehabiliteringstilbod for pasientar med kronisk obstruktiv lungesjukdom (KOLS) ved Lungeavdelingen, Haukeland universitetssjukehus (HUS).


Samanlikning av resultat etter konservativ og operativ behandling av akutte akillessenerupturar


1 års oppfølging etter akillessenerupturer - Et kvalitetssikringsprosjekt av nytt behandlingsforløp ved Haukeland universitetssjukehus


Kvalitetssikring for oppstart av sykdomsmodulerandebehandling raskt etter diagnosetidspunkt ved multippel sklerose


Kropp og instrument, duett eller duell?- Innovasjonsprosjekt om musikerhelse i høyere musikkutdanning


Referansemateriale basert på alder eller høyde - hva er mest hensiktsmessig?

Fann du det du leita etter?