Ergoterapi ved plastikkirurgi

Dei fleste pasientar som har skada seg i handa og er operert for dette, har behov for kontakt med ergoterapeut. Målet med behandlinga er å oppnå best mogleg handfunksjon for at pasienten kan fungere tilfredsstillande i kvardagen. Sjølv ein fingerskade kan gjera det vanskeleg å utføre vanlege aktivitetar som matlaging, kle seg og å bruke PC.

ergoterapeut med pasient.foto
 
Behandlingar frå ergoterapeuten kan blant anna vere:

  • ​Tilpassing av ortoser
  • Handtrening
  • Funksjonstrening​
​Ergoterapeutane er tilknytta Plastikkirurgisk avdeling, både sengepost og poliklinikk. 


Kontakt

Seksjonsleiar
Jorunn Ellingsen (55 97 50 09) 
jorunn.ellingsen@helse-bergen.no

Ved oppmøte til poliklinisk kontroll finn du ergoterapeutane i 2. etg. i sentralblokka. Henvend deg til Kirurgisk klinikk sin ekspedisjon (55 97 28 42), då Plastikkirurgisk poliklinikk er ein del av denne.

Aktuelle lenkjerFann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.