HELSENORGE

Ergoterapi ved plastikkirurgi

Dei fleste pasientar som har skada seg i handa og er operert for dette, har behov for kontakt med ergoterapeut. Målet med behandlinga er å oppnå best mogleg handfunksjon for at pasienten kan fungere tilfredsstillande i kvardagen. Sjølv ein fingerskade kan gjera det vanskeleg å utføre vanlege aktivitetar som matlaging, kle seg og å bruke PC.

ergoterapeut med pasient.foto
Behandlingar frå ergoterapeuten kan blant anna vere:

  • Tilpassing av ortose
  • Handtrening gjennom øvelser og bruk av kvardagsaktivitetar
  • Rettleiing

​Ergoterapeutane er tilknytta Plastikkirurgisk avdeling, både sengepost og poliklinikk. 


Kontakt

Seksjonsleiar
Jorunn Ellingsen (55 97 50 09) 
jorunn.ellingsen@helse-bergen.no

Aktuelle lenkjer
Fann du det du leita etter?