Ergoterapi ved Nevroklinikken

Nevroklinikken består av Nevrologisk avdeling og Nevrokirurgisk avdeling. Nevrologisk avdeling er lokalisert i Gamle Hovudbygg, Nevrokirurgisk avdeling i Sentralblokka. 

ansatt trener med pasient.foto
 
​Eit hjerneslag eller ein ryggmargsskade får ofte konsekvensar for utføringa av daglege aktivitetar. Ergoterapeuten kartlegg pasienten si evne til å utføra aktivitetar som personleg stell, påkleding, tilbereiing av måltid mm. For å betre funksjonsnivået, medverkar ergoterapeuten med trening av fysiske og kognitive funksjonar. 
 
Ergoterapeutane inngår i tverrfagleg ALS-, muskel-, spastisitets- og ​hjernetumorpoliklinikk.​

Kontakt

Seksjonsleiar
Silje Nødtvedt  (55 97 62 79)​​​Nyttige nettsider