HELSENORGE

Ergoterapi ved Fysikalsk medisin og rehabilitering

Ergoterapeutane jobbar i tverrfaglige team. Dei kartlegg pasienten si evne til å utføra aktivitetar som personleg stell, påkleding, tilbereiing av måltid mm. For å betre funksjonsnivået, medverkar ergoterapeuten med trening av fysiske og kognitive funksjonar.
ansatt og pasient.foto
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ergoterapeutane ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering har tilhaldssted på Nordås.​

Ergoterapeutane jobbar ved sengepostar og i Rehabiliteringspoliklinikk.​​​


Kontakt

Seksjonsleiar
Silje Karin Pedersen
55 91 84 50

Stedfortreder
Eli Færevaag Jacobsen
55 91 84 33 / 21


Meir informasjon

Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Hefter om hjerneskade
Fann du det du leita etter?