HELSENORGE

Ergoterapi ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk

Ergoterapeuten arbeider ved sengepostane. Målet med ergoterapi er å mestre daglege aktivitetar slik at kvardagen kan fungere best mogleg for den enkelte.

ergoterapeut hjelper sittende kvinne med trening
Fleire kreftpasientar opplever at sjukdommen fører til vanskar med å utføre daglige aktivitetar som til dømes personleg stell, påkledning og matlaging. Ergoterapeuten kartlegg pasienten si evne til å utføre ulike aktivitetar og ser på ressursar og utfordringar. For å betre funksjonsnivået medverkar ergoterapeuten med trening av fysiske og kognitive funksjonar, aktivitetsregulering og tilrettelegging.

Kontakt

Synnøve Glesnes ( 55 97 54 71 )
synnøve.glesnes@helse-bergen.no

Fann du det du leita etter?