HELSENORGE

Muskelklinikken

Muskelklinikken blei etablert i 1998 som ein del av Nevropoliklinikken, Haukeland Universitetssjuehus. Muskelklinikken tilbyr pasientar, hovudsakeleg med nevromuskulære sjukdomar, både diagnostisk utgreiing og oppfølging.

Fann du det du leita etter?