HELSENORGE

ALS-klinikken

Nevropoliklinikken ved Haukeland Universitetsjukehus starta ALS-klinikken i 1990. Klinikken er eit tverrfagleg tilbod til pasientar med sjukdommen ALS og deira pårørende.

Fann du det du leita etter?