HELSENORGE

Nevrologisk post 1 - dagutgreiing

Nevrologisk avdeling post 1 er ei dagavdeling. Vi diagnostiserer og behandlar pasientar med nevrologiske sjukdomar som MS (Multippel sklerose) ALS (Amyotrofisk lateralsklerose), muskelsjukdommar, polynevropati, søvnproblem og kronisk utmattingssyndrom med meir. Under innlegging ved post 1 bur pasientane heime eller på Haukeland hotell.

Fann du det du leita etter?