HELSENORGE

Nevrologisk akuttpost

Nevrologisk akuttpost har 30 sengeplassar inkludert nevroovervaking med 4 senger. Akuttposten er delt inn i 3: Kronikareining, Generell eining og Slageining.
Fann du det du leita etter?