Norsk MS-register og -biobank

Norsk MS-register og -biobank skal benyttes til å kvalitetssikre helsetjenester som ytes til pasienter med multippel sklerose, med fokus på diagnostikk og behandling. Hensikten er også å etablere registerdata og biobank materiale til forskning for å kartlegge årsaksforhold, sykdomsmekanismer og optimalisere behandlingstiltak/ helsetjenestetilbudet til pasientene.

Foto. Fire ansatte står langs en vei.

Om registeret

Nasjonalt MS-register ble etablert i 2001 med målsetting om å registrere alle personer med sykdommen multippel sklerose i Norge. Opplysninger som blir registrert e​r eksempelvis fødselsdato, tidspunkt for første symptom og diagnose, sykdomsutvikling og behandling.

Logo MS register og biobank. Grafikk

I 2006 ble det opprettet en MS-biobank koblet til Nasjonalt MS-register, og navnet på den samlede enheten er nå Norsk multippel sklerose-register og -biobank. I biobanken samler vi inn og lagrer blodprøver fra personer med MS. Om mulig ønsker vi også å samle inn prøver fra foreldre og et søsken. I tillegg samler vi ryggmargsvæske som ble tatt i forbindelse med utredningen (NB! Vi ber IKKE om at ny prøve skal tas), og vi samler vevsprøver.

Les om norsk MS Register og - biobank og resultater av innsamling av data på kvalitetsregistre.no

Kontaktinformasjon

Jan Harald Aarseth


5[1].jpg

Registeransvarlig

Statistiker PhD

Telefon: 55 97 60 63

Epost:   jan.harald.aarseth@helse-bergen.no


Stig Wergeland

6[1].jpg

Faglig leder

Lege, PhD

Telefon: 55 97 60 30
E-post:
stig.wergeland@helse-bergen.no


Tori Smedal

3[1].jpg


Prosjektleder

PhD

Telefon: 55 97 54 65

Epost: tori.smedal@helse-bergen.no


Anne Britt Rundhovde Skår

4[1].jpg

MS- sykepleier

MSc, forbedringscoach

Telefon: 55 97 60 76
E-post:
anne.skar@helse-bergen.no


Spørsmål / tilbakemeldinger

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.
Vi vil også gjerne ha tilbakemelding om bruken av systemet.

Send e-post til msdata@helse-bergen.no 

Vil du som har MS delta?

Helsepersonell: Hente data

Helsepersonell: Legge til data

Samarbeid og forskning

Kvalitetsforbedring

Tid fra diagnose til behandling:

Tid fra henvisning til behandling

Sykdomsmonitorering:

Årsrapport

Resultater

- for årene:

Fann du det du leita etter?