Norsk MS-register og -biobank

Norsk MS-register og -biobank skal benyttes til å kvalitetssikre helsetjenester som ytes til pasienter med multippel sklerose, med fokus på diagnostikk og behandling. Hensikten er også å etablere registerdata og biobank materiale til forskning for å kartlegge årsaksforhold, sykdomsmekanismer og optimalisere behandlingstiltak/ helsetjenestetilbudet til pasientene.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Jan Harald Aarseth og Kjell-Morten Myhr. Foto

Om registeret

Nasjonalt MS-register ble etablert i 2001 med målsetting om å registrere alle personer med sykdommen multippel sklerose i Norge. Opplysninger som blir registrert e​r eksempelvis fødselsdato, tidspunkt for første symptom og diagnose, sykdomsutvikling og behandling.I 2006 ble det opprettet en MS-biobank koblet til Nasjonalt MS-register, og navnet på den samlede enheten er nå Norsk multippel sklerose-register og -biobank. I biobanken samler vi inn og lagrer blodprøver fra personer med MS. Om mulig ønsker vi også å samle inn prøver fra foreldre og et søsken. I tillegg samler vi ryggmargsvæske som ble tatt i forbindelse med utredningen (NB! Vi ber IKKE om at ny prøve skal tas), og vi samler vevsprøver.

Les om norsk MS Register og - biobank og resultater av innsamling av data på kvalitetsregistre.no

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for Norsk MS Register er Stig Wergeland, lege PhD og Jan Harald Aarseth, Statistiker PhD (bildet), se listen over ansatte for kontaktinformasjon.

Spørsmål / tilbakemeldinger

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.
Vi vil også gjerne ha tilbakemelding om bruken av systemet.

Send e-post til msdata@helse-bergen.no 

Vil du som har MS delta?

Helsepersonell: Hente data

Helsepersonell: Legge til data

Samarbeid og forskning

Årsrapport

Resultater

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.