Norsk MS-register og -biobank

Norsk MS-register og -biobank skal benyttes til å kvalitetssikre helsetjenester som ytes til pasienter med multippel sklerose, med fokus på diagnostikk og behandling. Hensikten er også å etablere registerdata og biobank materiale til forskning for å kartlegge årsaksforhold, sykdomsmekanismer og optimalisere behandlingstiltak/ helsetjenestetilbudet til pasientene.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Jan Harald Aarseth og Kjell-Morten Myhr. Foto

Om registeret

Nasjonalt MS-register ble etablert i 2001 med målsetting om å registrere alle personer med sykdommen multippel sklerose i Norge. Opplysninger som blir registrert e​r eksempelvis fødselsdato, tidspunkt for første symptom og diagnose, sykdomsutvikling og behandling.I 2006 ble det opprettet en MS-biobank koblet til Nasjonalt MS-register, og navnet på den samlede enheten er nå Norsk multippel sklerose-register og -biobank. I biobanken samler vi inn og lagrer blodprøver fra personer med MS. Om mulig ønsker vi også å samle inn prøver fra foreldre og et søsken. I tillegg samler vi ryggmargsvæske som ble tatt i forbindelse med utredningen (NB! Vi ber IKKE om at ny prøve skal tas), og vi samler vevsprøver.

Les om norsk MS Register og - biobank og resultater av innsamling av data på kvalitetsregistre.no

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for Norsk MS Register er Kjell-Morten Myhr, overlege/ professor og Jan Harald Aarseth, Statistiker PhD (bildet), se listen over ansatte for kontaktinformasjon.

Spørsmål / tilbakemeldinger

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.
Vi vil også gjerne ha tilbakemelding om bruken av systemet.

Send e-post til msdata@helse-bergen.no 

Vil du som har MS delta?

Helsepersonell: Hente data

Helsepersonell: Legge til data

Samarbeid og forskning

Årsrapport

Resultater

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.