HELSENORGE

Nevrologisk avdeling

Nevrologisk avdeling er ei spesialistavdeling som utgreier og behandlar pasientar med mistanke om sjukdomar i hjerne, ryggmarg, nervar eller muskulatur. Avdelinga består av tverrfaglege team med sjukepleiar, ergoterapeut, fysioterapeut, logoped, sosionom og lege. Forutan vanleg pasientutgreiing og behandling føregår også ein stor forskingsaktivitet ved avdelinga. 
Fann du det du leita etter?