Nevrologisk avdeling

Nevrologisk avdeling er ei spesialistavdeling som utgreier og behandlar pasientar med mistanke om sjukdomar i hjerne, ryggmarg, nervar eller muskulatur. Avdelinga består av tverrfaglege team med sjukepleiar, ergoterapeut, fysioterapeut, logoped, sosionom og lege. Forutan vanleg pasientutgreiing og behandling føregår også ein stor forskingsaktivitet ved avdelinga. 
Helsepersonell og pasient. Foto
 
Les meir om Nevrologisk avdeling

Nevrologisk avdeling

Hovudmålet vårt er å vera eit nevrologisk kompetanse- og ressurssenter på høgt internasjonalt nivå for pasientar og helsetenesta både lokalt, regionalt og for visse funksjoner også på landsbasis.

Nevrologisk avdeling er ein del av Nevroklinikken og består av ein dagpost, ein akuttpost, spinaleining, seksjon for klinisk nevrofysiologi og Nasjonalt kompetansesenter for MS. 

Nevrologisk avdeling samarbeider med Nevrokirurgisk avdeling og saman har vi felles poliklinikk.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Vi held til i Gamle hovudbygg.

Telefon
Nevrologisk ekspedisjon 55 97 50 45 eller 44
Telefaks 55 97 51 64
måndag - fredag 08.00-15.30
E-post
Gamle hovedbygg
Besøksadresse
Jonas Lies vei 71(Kart)
5053 Bergen
Telefon
55 97 50 00

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Flybussen mellom Flesland og Haukeland Universitetssjukehus er innstilt i jul og romjul (kjører til og med 21.des).
Oppstart etter nyttår blir 2.januar 2019.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Kreft- og forløpskoordinator ved Nevroklinikken

På avdelinga har vi ein forløpskoordinator/kreftkoordinator som du kan ta kontakt med om du er tilvist eller er under utgreiing for hjernekreft eller har fått påvist hjernekreft.
Ved spørsmål om utgreiinga di er du velkommen til å ta kontakt.

Forløpskoordinatoren vil rettleia deg gjennom utgreiinga og vera kontaktpersonen din på Haukeland universitetssjukehus. Du kan treffe forløpskoordinatoren din på dagtid.

Din forløpskoordinator
Om du har spørsmål om hjernekreft kan du ringe Nevrosjukepleiar / koordinator Annbjørg Hausken på telefon 55 97 56 38 eller 94 83 70 94. Du kan også sende en e-post til forlopskoordinatornevro@helse-bergen.no

Pasientinformasjon

Les meir om

Logopedtenesta

​​Vi tek i mot tilvisingar frå alle avdelingar på sjukehusa som har vaksne pasientar med språk- og kommunikasjonsvanskar, stemmevanskar og svelgevanskar som har oppstått etter sjukdom eller skade.
 
Logopedtenesta skal sjå til at pasientar skal får ei optimal oppfølging for vanskane sine, og logopedane tek del i det tverrfaglege teamarbeidet rundt aktuelle pasientar.
 
Vi skal også bidra til at pasientane får eit godt rehabiliteringstilbod etter utskriving ved å formidla behov og rettar til ansvarlege instansar i kommunane.

Stillerom

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er opne for alle. ​

Les meir om stilleromma

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Verdisaker

Sjukehuset har ikkje forsikringsordningar som dekkjer tap av pasientane sine eigendelar. Vi rår deg difor til å la verdisakene ligge att heime.

Trygg oppbevaring ved akutt innlegging
Verdisaker på meir enn kr 10.000 blir levert til Hospitaldrift sikkerheit for oppbevaring i safe der. Verdisaker med innhald verdt kr 10.000 eller lågare fylgjer deg til den avdelinga/posten som du skal vere på og du må sjølv passe på verdisakene dine.

Auditivt fremkalte responser (AER)https://helse-bergen.no/behandlinger/auditivt-fremkalte-responser-aerAuditivt fremkalte responser (AER)AAuditivt fremkalte responser (AER)Auditivt fremkalte responser (AER)Auditivt fremkalte responser (AER)Auditivt fremkalte responser (AER)
Cerebral Function Monitoring (CFM)https://helse-bergen.no/behandlinger/cerebral-function-monitoring-cfmCerebral Function Monitoring (CFM)CCerebral Function Monitoring (CFM)Cerebral Function Monitoring (CFM)Cerebral Function Monitoring (CFM)Cerebral Function Monitoring (CFM)
Elektroencephalografi (EEG)https://helse-bergen.no/behandlinger/elektroencephalografi-eegElektroencephalografi (EEG)EElektroencephalografi (EEG)Elektroencephalografi (EEG)Elektroencephalografi (EEG)Elektroencephalografi (EEG)
Elektromyografi (EMG)https://helse-bergen.no/behandlinger/elektromyografi-emgElektromyografi (EMG)EElektromyografi (EMG)Elektromyografi (EMG)Elektromyografi (EMG)Elektromyografi (EMG)
Langtidsmonitorering med EEG og video (LTM)https://helse-bergen.no/behandlinger/langtidsmonitorering-med-eeg-og-video-ltmLangtidsmonitorering med EEG og video (LTM)LLangtidsmonitorering med EEG og video (LTM)Langtidsmonitorering med EEG og video (LTM)Langtidsmonitorering med EEG og video (LTM)Langtidsmonitorering med EEG og video (LTM)
Multippel sklerose (MS)https://helse-bergen.no/behandlinger/multippel-sklerose-msMultippel sklerose (MS)MMultippel sklerose (MS)Multippel sklerose (MS)Multippel sklerose (MS)Multippel sklerose (MS)
Multippel søvnlatens test (MSLT)https://helse-bergen.no/behandlinger/multippel-sovnlatens-test-msltMultippel søvnlatens test (MSLT)MMultippel søvnlatens test (MSLT)Multippel søvnlatens test (MSLT)Multippel søvnlatens test (MSLT)Multippel søvnlatens test (MSLT)
Nevrografi (NCV)https://helse-bergen.no/behandlinger/nevrografi-ncvNevrografi (NCV)NNevrografi (NCV)Nevrografi (NCV)Nevrografi (NCV)Nevrografi (NCV)
P300https://helse-bergen.no/behandlinger/p300P300PP300P300P300P300
Parkinsons sykdomhttps://helse-bergen.no/behandlinger/parkinsons-sykdomParkinsons sykdomPParkinsonParkinsonParkinsonParkinson
Polysomnografi (PSG)https://helse-bergen.no/behandlinger/polysomnografi-psgPolysomnografi (PSG)PPolysomnografi (PSG)Polysomnografi (PSG)Polysomnografi (PSG)Polysomnografi (PSG)
Somatosensorisk fremkalte responser (SER)https://helse-bergen.no/behandlinger/somatosensorisk-fremkalte-responser-serSomatosensorisk fremkalte responser (SER)SSomatosensorisk fremkalte responser (SER)Somatosensorisk fremkalte responser (SER)Somatosensorisk fremkalte responser (SER)Somatosensorisk fremkalte responser (SER)
Spinalpunksjonhttps://helse-bergen.no/behandlinger/spinalpunksjonSpinalpunksjonSSpinalpunksjonSpinalpunksjonSpinalpunksjonSpinalpunksjon
Søvn-EEGhttps://helse-bergen.no/behandlinger/sovn-eegSøvn-EEGSSøvn-EEGSøvn-EEGSøvn-EEGSøvn-EEG
Temperaturterskelmålinghttps://helse-bergen.no/behandlinger/temperaturterskelmalingTemperaturterskelmålingTTemperaturterskelmålingTemperaturterskelmålingTemperaturterskelmålingTemperaturterskelmåling
Vibrametrihttps://helse-bergen.no/behandlinger/vibrametriVibrametriVVibrametriVibrametriVibrametriVibrametri
Visuelt fremkalte responer (VER)https://helse-bergen.no/behandlinger/visuelt-fremkalte-responer-verVisuelt fremkalte responer (VER)VVisuelt fremkalte responer (VER)Visuelt fremkalte responer (VER)Visuelt fremkalte responer (VER)Visuelt fremkalte responer (VER)

Arrangement

  • Måndag 18.11.
    Kurs i klinisk nevrosonologi

    Nevrologisk avdeling arrangerer kurs i klinisk nevrosonologi for leger i spesialisering og spesialister i nevrologi, indremedisin og geriatri.

Klinisk nevrofysiologi KNFhttps://helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/klinisk-nevrofysiologi-knfKlinisk nevrofysiologi KNF
Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose https://helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/nasjonal-kompetansetjeneste-for-multippel-skleroseNasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose
Nevrologisk akuttposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/nevrologisk-akuttpostNevrologisk akuttpost
Nevrologisk post 1 - dagutgreiinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/nevrologisk-post-1-dagutgreiingNevrologisk post 1 - dagutgreiing
Nevropoliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/nevropoliklinikkNevropoliklinikk
Spinaleiningahttps://helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/spinaleiningaSpinaleininga

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.