HELSENORGE

Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularis­schwannom

Haukeland Universitetssykehus er fra 2012 tildelt nasjonalt behandlingsansvar for vestibularisschwannom. Behandlingstjenesten har landsdekkende funksjon for alle pasienter med vestibularisshwannom, også kalt acusticusnevrinom, i Norge.

Fann du det du leita etter?