HELSENORGE

Nevrokirurgisk avdeling

Nevrokirurgisk avdeling er ein del av Nevroklinikken og består av ein sengepost, Nevrokirurgisk overvakingsavsnitt (NOVA), Nasjonal behandlingsteneste i strålekniv og Nasjonal behandlingsteneste for vestibularisshwannom.

Fann du det du leita etter?