Utgreiingsmottak

Utgreiingsmottak (UMO) er et akuttmottak med tverrfaglig og tverrprofesjonell bemanning som umiddelbart kan utrede pasienter med uklare eller sammensatte sykdomsbilder.

UMO driv tverrfaglig utredning av sammensatte tilstander og uklart sykdomsbilde. Pasienter som trenger tverrfaglig diagnostikk vil bli overført til Utgreiingsmottak i 2. etasje for journalopptak og videre utredning.

Fann du det du leita etter?