HELSENORGE
Interiør pasientrom på sykehus, pasient i seng ute av fokus, skjema ligger på nattbord. Sort-hvitt foto

SATS Norge

SATS Norge er eit standardisert verktøy for helsepersonell for å vurdere hastegrad ved øyeblikkelig hjelp.

Alle akuttmottak, ambulansar og fleire legevakter i Helse Vest brukar SATS Norge for å vurdere hastegrad for akutt sjuke pasientar.

SATS Norge vart innført i alle akuttmottak, ambulansar og fleire legevaktar i Helse Vest i perioden 2013-2016Program for pasientsikkerhet i Helse Vest ønskte med innføringa å sikre betre kvalitet på tenestane og redusere talet på pasientskadar. 

Ved å bruke SATS Norge til å vurdere og prioritere pasientar bruker helsepersonell i ambulanse, legevakt og akuttmottak same grunnlag for å avgjere kor raskt den særskilte pasienten treng hjelp. Dette gjer betre pasientsikkerheit, ved at helsepersonell får eit felles språk til å vidareformidle viktig informasjon. 

​Kva er SATS Norge?

SATS Norge er ei norsk versjon av South African Triage Scale (SATS), utarbeidd med tillating frå  Emergency Medicine Society of South Africa (EMSSA​).

Alle pasientar som blir vurderte og prioriterte med SATS Norge får ein hastegrad.

Hastegraden blir oppgitt i fargekode: Raud, oransje, gul, grøn og blå. Fargekoden indikerer kor lenge pasienten kan vente før tilsyn av lege på legevakt eller i akuttmottak.

For å bestemme hastegraden blir det gjort ei vurdering i tre trinn:

1.      Velje symptom frå klinisk prioritetsliste

Dette er ei liste over ulike symptom og tilstandar som kan gi hastegrad raud, oransje eller gul. Ein vel alvorsgrad ut frå symptoma til pasienten. Fotnoter til prioritetslista gir nærare forklaring på korleis ein skal klassifisere den enkelte pasienten sin tilstand, og gjer det lettare å velje rett hastegrad. 

Det finnast to ulike prioritetslistar:

  • ein for barn 0-14 år
  • ein for vaksne, barn fylt 15 år og gravide uansett alder. 

2.      Måle vitale parametre og bestemme TEWS (Triage Early Warning Score)

Tabell for skåring av vitale parameterar: respirasjon, puls, blodtrykk, bevissheitsgrad, mobilitet og skade. Kvart parameter kan gi opp til 2 poeng. Samla poengsum angir hastegrad for pasienten.

For barn er det utarbeidd 6 TEWS-tabellar for ulike alderstrinn. 

3.      Klinisk skjønn

Hastegraden kan bli oppgradert ved at helsepersonell ut frå klinisk kunnskap og skjønn vurderer pasienten annleis enn det prioritetslista og TEWS indikerer.

Den høgaste hastegraden av prioritetsliste, TEWS eller klinisk skjønn blir pasienten sin endelege hastegrad. 

Brukarrettleiing

SATS Norge 4. 0 - praktisk guide for legevakt, ambulanse og akuttmottak (A5) (pdf) SATS Norge 4.0 Voksne - klinisk prioritetsliste med fotnoter (pdf) SATS Norge 4. 0 Barn - klinisk prioritetsliste (pdf) SATS Norge 4. 0 - Brukermanual (pdf)

Opplæring og undervisning

Det er utarbeidd ein power point-presentasjon og eit oppgåvehefte for bruk i undervisning:

E-læringskurs for helsepersonell er også tilgjengeleg i Læringsportalen (Helse Bergen). 

English


 

Rettigheter

SATS Norge er et bearbeidet åndsverk som bygger på og avledes av "The South African Triage Scale Charts", som er et åndsverk laget av South African Triage Group, the Emergency Medicine Society of South Africa, brukt under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike lisens: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

The South African Triage Scale (SATS) og SATS Norge er begge underlagt en Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License  Grafisk bilde. Ulike ikoner for lisens for bruk; Fri bruk til ikke kommersiell virksomhet.

SATS Norge har bearbeidet det originale verket ved å oversette det fra engelsk til norsk, og ved å endre og tilpasse prioritetslistene og skåringstabellene for vitale parametere (for barn og voksne) til norske forhold.

Det bearbeidede åndsverket tilhører helseforetakene i Helse Vest RHF, og er lisensiert under den samme Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike lisensen: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

Kontakt

Du kan kontakte SATS Norge på denne e-postadressa:

satsnorge@helse-bergen.no


Regional kontaktperson

Heidi S. Brevik


Lokale kontaktpersonar:

Kvalitetsindikatorar

Det er utarbeidd regionale kvalitetsindikatorar for SATS Norge. Desse blei vedtekne på det regionale fagdirektørmøtet i oktober 2016:

  • Kvalitetsindikator 1: Samanfall i hastegrad i ambulanse og akuttmottak

  • Kvalitetsindikator 2: Mortalitet; hastegrad ved ankomst akuttmottak på pasientar som døyr innan 24 timar.

  • Kvalitetsindikator 3: Tid frå pasienten kjem til akuttmottak til legetilsyn i henhold til hastegrad i SATS Norge.

  • Kvalitetsindikator 4: Talet på pasientar med vurdering (hastegrad) etter SATS Norge i ambulansetenesta.

Artiklar

Brevik, Heidi S; ​Hufthammer​, Karl Ove; Hernes, Merete Eide; ​Bjørneklett, Rune; ​Brattebø, Guttorm Implementing a new emergency medical triage tool in one health region in Norway: some lessons learned, BMJ Open Quality, 2022

​Engan, Mette; ​Hirth, Asle; Trønnes, Haavard: Validation of a Modified Triage Scale in a Norwegian Pediatric Emergency Department​,Int. J. Pediatric, 2018

Markussen, Dagfinn Lunde; Brevik, Heidi Synnøve; Bjørneklett, Oscar Rune; Engan, Mette: Validation of a modified South African triage scale in a high-resource setting: a retrospective cohort study | Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine | Full Text (biomedcentral.com)

Lenker

SATS Sør-Afrika (Emergency Medicine Society of South Africa)

Triage och flödesprocesser på akutmottagningen, rapport SBU 2010

Definisjon av sepsis og septisk sjokkHabbouche, S; Carlson, T; Johanson, D; Kjaerbeck, S; Malm, M; Svensson, P-A; Holmqvist, L:  Comparison of the novel WEst coast System for Triage (WEST) with Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS©): an observational pilot study​ ​

Arkiv

Her finn du utgåtte versjonar av dokument frå nettsida.

SATS Norge brukarrettleiing 2.01

SATS Norge brukarrettleiing 3.02

SATS Norge oppgavehefte 3.02

PP - presentasjon av SATS Norge voksne og barn (pdf)


Fann du det du leita etter?