Kva skjer når du kjem til Diagnostisk senter?

Vi ligg i 1. etasje i Sentralblokka ved Haukeland universitetssjukehus. Ta rulletrappa opp èin etasje frå resepsjonen og følg skilting til Korttidsposten. Meld deg i luka når du kjem.

​​​​​Til avtalt tid vil du møte ein pasientkoordinator som vil måle blodtrykk, puls og vekt, i tillegg til å gi informasjon. Deretter vil legen undersøke deg. Det første legebesøket tar om lag ein time. Så legg vi ein plan for vidare utgreiing og undersøkingar. 
Koordinator vil ringe deg så du får vite tid og stad for kor du skal møte, og kva førebuingar du må gjere før undersøkingane. Du vil få all informasjon via telefon - ingen informasjon vil bli sendt per post.

Etter 2-5 dagar skal vanlegvis alle nødvendige innleiande undersøkingar vere gjort. Spesialistar vil i fellesskap med ansvarleg lege vurdere prøvesvara dine, og kva som skal skje vidare. Vi vil kontakte deg når dette er gjort, og du vil då få time til ny samtale med lege. Som hovudregel vil vi ikkje gi svara på prøveresultat per telefon. Om du har lang reiseveg til sjukehuset, kan det vere nødvendig å bu på hotell under utgreiinga.

Du må hugse å ha mobiltelefonen på under heile perioden du er til utgreiing, og kunne stille til undersøkingar på kort varsel. Viss det er noko du lurar på under heile utgreiinga, kan du ringe din koordinator på tlf:  55 97 03 06.​

Kontaktinformasjon

Telefon til pasientkoor​dinator: 55 97 03 06

Fann du det du leita etter?