Diagnostisk senter

Diagnostisk senter skal gi rask utgreiing ved symptom eller funn som gir mistanke om alvorleg sjukdom som kan vere kreft og som det hastar å avklara. Pasientane som blir utgreia ved Diagnostisk senter inngår i Diagnostisk pakkeforløp som er et av pakkeforløpa for kreft. Utgreiinga skal i hovudsak skje poliklinisk, det vil seie utan innlegging i sjukehus.

Diagnostisk senter har som mål å kalle inn pasienten innan sju kalenderdagar etter tilvising er mottatt. Vi tar sikte på at utgreiinga skal ta maksimalt 15 dagar frå tilvising er mottatt til avklaring. Avklaring kan vere ein eksakt diagnose, vidare utgreiing i ei bestemt avdeling eller å utelukke alvorleg sjukdom.

Diagnostisk senter er ein del av Mottaksklinikken ved sjukehuset.

Fann du det du leita etter?