HELSENORGE

Diagnostisk senter

Diagnostisk senter er ein del av Mottaksklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus, og held til i Korttidsposten. Senteret skal gi rask utgreiing for pasientar som blir henvist frå fastlege med symptom eller funn som gir mistanke om alvorleg sjukdom som det hastar å få avklart. Pasientane som blir utgreidd ved Diagnostisk senter inngår i Diagnostisk pakkeforløp, som er eit av pakkeforløpa for kreft. Utgreiinga skjer poliklinisk, utan innlegging i sjukehus.

Fann du det du leita etter?