Jobbsøkarar og helsepersonell

Pasientane som blir innlagt i Akuttmottak blir tatt imot av sjukepleiarar på avdelinga, og av legar frå den avdelinga som har det medisinskfaglege ansvaret. 

5 ansatte ved Akuttmottak.foto
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I Akuttmottak jobbar sjukepleiarar, legar og helsesekretærar. Det er tilsett rundt 80 sjukepleiarar med jamn fordeling mellom kjønna. Legane som arbeidar i Akuttmottak er tilsett på ei av dei kliniske ​avdelingane i sjukehuset. Helsesekretærane som arbeider hos oss er tilsett i Dokumentasjonsavdelinga. 

Kva bakgrunn må ein ha?

Det vert krevd 2 års erfaring som sjukepleiar for å bli tilsett i Akuttmottak. På kvar vakt er det sjukepleiarar med ​definert kompetanse​. Det vil seie at det er sjukepleiarar som har rett kompetanse til å vere ein del av traumeteamet, hjartestansteamet, mottak av akutt / kritisk sjuke eller skada, samt øvrige pasientar.

I Akuttmottak har vi følgande definerte sjukepleiarkompetansar: Pasientansvarleg sjukepleiar, triagesjukepleiar, koordinator, hjartestanssjukepleiar / hjartestansteam, traumesjukepleiar / traumeteam og vaktleiar.​

Arbeidstid

I Akuttmottak er det 3-delt turnusarbeid med arbeidshelg kvar 3. veke.

Kl. 07.00 - 15.00 Dagvakt
Kl. 08.00 - 15.00 Dagvakt
Kl. 11.00 - 19.00 Mellomvakt
Kl. 14.45 - 22.00 Kveldsvakt
Kl. 21.45 - 07.15 Nattevakt​

Sjå Video av intervju med tilsette

​Sjukepleiar Anette Erichsen o​g Stig Rekda​l fortel om jobben i Akuttmottak:​​


slik jobber vi i akuttmottak

 • Hjartestansteam

  Hjartestansteamet blir tilkalt ved akutte situasjonar som hjarte– eller respirasjonsstans.

 • Koordinator

  Resepsjonen i Akuttmottak blir bemanna av koordinerande sjukepleiar og helsesekretær.

 • Pasientansvarleg sjukepleiar

  Pasientansvarleg sjukepleiar har ansvar for å ta imot pasienten ved ankomst til Akuttmottak.

 • Traumeteam

  Ved melding frå AMK-sentral om traumepasient (alvorleg skadd) løyser Akuttmottak ut ein traumealarm.

 • Triagesjukepleiar

  Triage betyr å sortere. Dette er eit uttrykk som blir brukt i akuttmedisin verda over for den første vurderinga og prioriteringa som gjerast av pasientane som kjem til Akuttmottak.

 • Vaktleiar

  Alle vakter i Akuttmottak har ein sjukepleiar med funksjon som vaktleiar.Vaktleiar har delegert myndigheit og ansvar - og er overordna alt personell (sjukepleiarar og hjelpepleiarar) på vakt i Akuttmottak og Korttidsposten.

Fann du det du leita etter?