Jobbsøkarar og helsepersonell

Pasientane som blir innlagt i Akuttmottak blir tatt imot av sjukepleiarar på avdelinga, og av legar frå den avdelinga som har det medisinskfaglege ansvaret. 

5 ansatte ved Akuttmottak.foto

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I Akuttmottak jobbar sjukepleiarar, legar og helsesekretærar. Det er tilsett rundt 80 sjukepleiarar med jamn fordeling mellom kjønna. Legane som arbeidar i Akuttmottak er tilsett på ei av dei kliniske ​avdelingane i sjukehuset. Helsesekretærane som arbeider hos oss er tilsett i Dokumentasjonsavdelinga. 

Kva bakgrunn må ein ha?

Det vert krevd 2 års erfaring som sjukepleiar for å bli tilsett i Akuttmottak. På kvar vakt er det sjukepleiarar med ​definert kompetanse​. Det vil seie at det er sjukepleiarar som har rett kompetanse til å vere ein del av traumeteamet, hjartestansteamet, mottak av akutt / kritisk sjuke eller skada, samt øvrige pasientar.

I Akuttmottak har vi følgande definerte sjukepleiarkompetansar: Pasientansvarleg sjukepleiar, triagesjukepleiar, koordinator, hjartestanssjukepleiar / hjartestansteam, traumesjukepleiar / traumeteam og vaktleiar.​

Arbeidstid

I Akuttmottak er det 3-delt turnusarbeid med arbeidshelg kvar 3. veke.

Kl. 07.00 - 15.00 Dagvakt
Kl. 08.00 - 15.00 Dagvakt
Kl. 11.00 - 19.00 Mellomvakt
Kl. 14.45 - 22.00 Kveldsvakt
Kl. 21.45 - 07.15 Nattevakt​

Sjå Video av intervju med tilsette

​Sjukepleiar Anette Erichsen o​g Stig Rekda​l fortel om jobben i Akuttmottak:​​


Fann du det du leita etter?