HELSENORGE

Mottaksklinikken

Mottaksklinikken tar imot og behandlar akutt sjuke og skadde pasientar. Mottaksklinikken består av fem einingar. Akuttmottak, Korttidsposten, og Utgreiingsmottak 1og 2 ligg i Sentralblokka. Vi har ansvar for mottak av alle pasientar til sjukehuset og behandling av pasientar med kort forventa opphaldstid. Akuttposten er eit medisinsk tilbod ved rus og overdose og held til i Bergen Helsehus. 

Fann du det du leita etter?