Mottaksklinikken

 

Mottaksklinikken ved Haukeland universitetssjukehus består av Akuttmottak, Korttidsposten og Akuttpost Bergen legevakt. Dei to første er lokalisert på sjukehuset medan Akuttposten held til på Bergen legevakt.

Akuttmottak tar i mot pasientar som treng øyeblikkeleg hjelp, alt frå enkle problemstillingar til alvorleg sjukdom eller skade.

Les meir om Mottaksklinikken

Mottaksklinikken

Tanken bak Mottaksklinikken er litt forenkla sagt «å bygge eit lokalsjukehus i sjukehuset». Klinikken består av avdelinga Akuttmottak, med postane Akuttmottak og Korttidspost, Akuttpost på Bergen legevakt og Diagnostisk senter.
I 2016 skal den nye Mottaksklinikken stå ferdig med utvida Akuttmottak, ein observasjonspost med 8 senger, ein utgreiingspost med 40 senger og ein korttidspost med 20 senger.

Kvifor etablerer vi ein Mottaksklinikk?

 • Få det beste ut av det høgspesialiserte sjukehuset
 • Forbedra kostnadseffektivitet ved å optimalisere forløpa for pasientar med behov for øyeblikkeleg hjelp.
 • Rask og presis diagnostikk som utan forsinking fører pasienten til rett behandling på rett sted til riktig tid
 • Gi god tverrfagleg utgreiing av multisjuke pasientar
 • Optimal logistikk som hindrar tidstap skal gi maksimal sekundær-forebygging av store folkesjukdommar som hjerneslag og hjarteinfarkt
 • Legge til rette for eit godt arbeidsmiljø og optimale arbeidsprosessar

Kva inneber prosjektet?
Mottaksklinikkprosjektet omfattar opprusting og utbygging av Akuttmottak i 1. etasje. Areala for traumemottak blir heilt ombygd og utvida for å møte krava til funksjonen som Regionalt Traumemottak.

Det blir etablert ein radiologisk eining i Mottaksklinikken. Det som tidlegare blei kalla Observasjonspost med 20 sengar blir flytta til nordre side av Akuttmottak, og blir til Korttidspost for pasientar med forventa liggetid på inntil 24 timar.

Det skal etablerast 43 senger i 2. etasje for utgreiing av pasientar med samansette, kompliserte og uklare problem. Akuttposten på Bergen legevakt flyttar organisatorisk inn i Mottaksklinikken.

Vil sikre god behandling
En radiologisk eining i Mottaksklinikken og gode avtaler med for eksempel laboratorieverksemda skal sikre ein rask og presis diagnostikk og nødvendig behandling av pasientar med behov for øyeblikkeleg hjelp. Godt samarbeid med dei kliniske avdelingane i sjukehuset er viktig.

Tverrfaglege team
Framskoten legekompetanse der nærverande realkompetanse på overlege / erfaren LIS (lege i spesialisering) og teamorganisering med tverrfaglege team i Akuttmottak og utgreiingspost blir planlagd.

Akutt- og mottaksmedisinsk formalkompetanse er ønskeleg, med ei pragmatisk tilnærming inntil denne føreligg. Første kull i ein ny studiespesialitet i akuttsjukepleie er alt i gong.

Kontakt

Telefon
55 97 50 00

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. Rutetabellar finn du på Skyss.no.

Flybuss

​Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Sjekk nettsida til Flybussen for meir informasjon om ruter og prisar

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Pasientreiser

​Lov om pasientrettar gjer rett til å få dekt utgifter ved reise til/frå offentleg behandling i helsetenesta tilsvarande billigaste rutegåande transport.

Les meir om pasientreisar

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka (bildet), har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.


Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.


Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Servicetilbod i nærområdet til Haukeland

Daglegvarebutikkar i nærområdet:

Rema1000 Haukelandsveien
Omlag 10 min gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: kl. 07.00-22.00
Laurdag: kl. 08.00 - 20.00 

Kiwi Kronstad
Omlag 10 minutts gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: 06:30 - 23:00
Laurdag: kl. 09:00 - 23:0019

Bunnpris Møllendalsbakken
Omlag 15 minutts gange frå Sentralblokka. Søndagsåpen
Måndag - fredag: kl. 08.00 - 22.00
Laurdag: kl. 08.00 - 21.00
Søndag: kl.  10.00 - 22.00 

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Akuttmottakhttps://helse-bergen.no/avdelinger/mottaksklinikken/akuttmottakAkuttmottak
Akuttpost Bergen legevakthttps://helse-bergen.no/avdelinger/mottaksklinikken/akuttpostAkuttpost Bergen legevakt
Diagnostisk senterhttps://helse-bergen.no/avdelinger/mottaksklinikken/diagnostisk-senterDiagnostisk senter
Korttidspostenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/mottaksklinikken/korttidspostenKorttidsposten
Utgreiingsmottakhttps://helse-bergen.no/avdelinger/mottaksklinikken/utgreiingsmottakUtgreiingsmottak