HELSENORGE

Mottaksklinikken

Mottaksklinikken ved Haukeland universitetssjukehus består av fem einingar: Akuttmottak, Korttidsposten, Utgreiingsmottak 1 og 2 og Akuttposten. Dei fire første er lokalisert i 1. og 2. etasje på sjukehuset, mens Akuttposten held til i Bergen helsehus. Ved akutt nød - ring 113 for hjelp ved kritisk eller livstruande skade eller sjukdom. For mindre alvorlege skader eller sjukdom, oppsøk fastlege eller legevakt, som vil tilvise deg til sjukehus ved behov.

Fann du det du leita etter?