HELSENORGE

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for gastroenterologisk ultralyd (NSGU)

Vi er eit nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for fremming av forsking, undervising og formidling av gastroenterologisk ultralyd.

Fann du det du leita etter?