HELSENORGE

Medisinsk undersøking - fordøyings­sjukdommar

Vi driv med utgreiing og behandling av inneliggande og polikliniske pasientar med gastroenterologiske sjukdommar og plager. Både inneliggande og polikliniske pasientar blir undersøkt hos oss.

Fann du det du leita etter?