HELSENORGE

Medisinsk post 1 vest - fordøyings­sjukdommar

Medisin 1 vest er ein gastroenterologisk sengepost med 18 sengeplasser. Vi utgreier og behandlar pasientar med sjukdommar i mage- og tarmsystemet.

Fann du det du leita etter?